12.02.2019 r.

NIE MA NASZEJ ZGODY NA CENOWĄ DYSKRYMINACJĘ PRZY WYWÓZCE ŚMIECI

            Dwa tygodnie temu Urząd Miasta przekazał do konsultacji mieszkańcom i ich przedstawicielom projekt zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie miasta Żyrardowa. Obowiązek ich wprowadzenia wynika z nowelizacji zasad selektywnego zbierania odpadów dokonanych przez Ministerstwo Środowiska. Jest też jaskółką zapowiadanej drastycznej podwyżki opłat za śmieci dla mieszkańców.

            Odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe to istotny problem do rozwiązania dla każdego skupiska mieszkańców (miasta, gminy, wsi) i dla władz które nimi zarządzają.

            Jak ważny to problem w skali kraju, Europy czy Świata nie potrzeba nikogo przekonywać. Bez prawidłowej zbiórki i utylizacji odpadów będziemy się obijać w ogonie państw europejskich i degradować nasze środowisko.

           Skalę tego problemu już kilkanaście lat temu uznały nasze władze państwowe, przerywając ustawowo partyzantkę śmieciową w wielu miejscach naszego kraju i decydując, że właścicielem śmieci wytwarzanych przez mieszkańców, stają się samorządy miast i gmin.

            One miały organizować cały proces rozpoczynający się przekazaniem przez mieszkańców odpadów do gminnych pojemników, umożliwiających ich selektywną zbiórkę. Miały organizować wywóz tych nieczystości i zapewniać utrzymanie pojemników w dobrym stanie technicznym i sanitarnym. To ostatnie jest o tyle istotne, że pozwala na utrzymanie estetycznego stanu rejonu osiedla w którym zlokalizowane były altanki śmietnikowe (pergole).

            Na prowadzenie tych działań samorządy miast i gmin mają prawo zbierać środki od mieszkańców w wysokości niezbędnej dla tych działań ustalonych stosowną uchwałą Rad Gmin i Miast.

            Mieszkańcy opłaty te, ustalone na głowę każdej osoby w gospodarstwie domowym, przekazywali do gminy. W przypadku budynków wielorodzinnych robili to w ich imieniu zarządcy budynków.

            W Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej aktualnie przekazujemy gminie comiesięcznie, odpłatność za 14 tys. mieszkańców. Przekazujemy ją systematycznie, co do grosza, pomimo, ze nie otrzymujemy wpłat od ok. 10 proc. tych, którzy są dłużnikami spółdzielni. Ale władz gminy to nie interesuje, bo pieniądze dostają od nas w całości.

            Zbiórka odpadów w 160-ciu budynkach spółdzielni nie jest prostym przedsięwzięciem. Dla jej ucywilizowania wybudowaliśmy 58 altan śmietnikowych. Często
z infrastrukturą drogową (dla mieszkańców i pojazdów). Pojemniki mamy także
w pomieszczeniach 37-u zsypów obsługujących budynki wysokie. Aktualnie użytkujemy 464 szt. pojemników, przystosowanych do odbioru przez samochody – śmieciarki. Przy każdej altance śmietnikowej mamy podostawiane przez operatora pojemniki na szkło.

            Obecna segregacja na 3 frakcje (odpady zmieszane, papier, plastyk i blacha oraz szkło) nie wydaje się trudna i 99 proc. mieszkańców daje sobie z nią radę.

            Niestety w takim gronie zdarzają się też osoby nieodpowiedzialne, lub osoby
z zewnątrz łamiące te zasady. Trudno jest upilnować (a zresztą, kto miał by to robić), każdego z setki mieszkańców wynoszących śmieci (w zapiętych torbach) do pergoli.

            To nierealne, nawet przy wykorzystywaniu monitoringu, którego zastosowanie też nie wydaje się realne.

            Ale taka komasacja śmieci na osiedlach w kilku miejscach ma swoje pozytywne strony, z punktu efektywności ekonomicznej. Jest po prostu, w fazie odbioru i napełniania śmieciarek odpadami wielokrotnie efektywniejsza i tańsza niż w rejonie domów jednorodzinnych. A na to nikt nie zwraca uwagi przy ustalaniu opłat dla mieszkańców
w całym mieście. Po prostu u nas na osiedlach wielomieszkaniowych ta faza procesu wywozu śmieci jest kilkakrotnie tańsza. I o tym warto pamiętać.

----------------------------------------

            Nowo projektowane zmiany w regulaminie, które przewidują przesunięcie wielu dotychczasowych obowiązków gminy na zarządców budynków wielorodzinnych, wywołują nasz sprzeciw i niezgodę, ponieważ wywracają dotychczasowe zasady i są próbą przerzucenia znacznej części swoich obowiązków (a co za tym idzie kosztów) dodatkowo na mieszkańców. Znajdą się one poza stawką jaką gmina ustali w nowym rozdaniu dla każdego obywatela
w mieście.

            Te dodatkowe koszty miałyby objąć zakup dotychczasowej ilości 464 szt. pojemników i dokupienie kolejnych 200 szt. na dwie nowe frakcje odpadów, które mają być wydzielone. Także powinniśmy kupić 50 pojemników na szkło.

            Już samo przez się, oznacza to, że należałoby w dość szybkim czasie podwoić ilość wiat śmietnikowych, by nowe pojemniki nie rozjeżdżały się po osiedlach.

            Wprowadzony obligatoryjny obowiązek mycia pojemników raz na kwartał, czego nie robiła dotychczas gmina zmusi nas do kupienia mobilnej myjki samochodowej. Jej koszt wg ofert to 100 tys. euro. Dla obsługi, całego zestawu związanego z obsługą wozu, konserwacją, naprawą i myciem pojemników to potrzeba organizacji zespołu (co najmniej 2÷3 etatowego).

            W dalszych propozycjach zmian regulaminowych, jest oferta wywozu odpadów gabarytowych z osiedli (mebli i innych) – 2 razy w roku. W innych terminach dowóz przez mieszkańców i na ich koszt. Ciekawe ?.

            No i problem użytków zielonych i wywózki trawy oraz liści. Mieszkańcy naszych osiedli cieszą się z tego, że nasze tereny to oaza zieleni, gdzie rośnie, koszona 3 razy w roku trawa oraz tysiące drzew, z których spadają liście.

Twórcy regulaminu proponują, by skoszona trawa była przez miejskiego operatora odbierana nie częściej niż co 6 tygodni i to w maksymalnej ilości 7 m3 na każde 10 tys. m2 powierzchni zielonych – tyle że nie z terenów spółdzielczych. Spółdzielni, na której terenach trawy nie koszą mieszkańcy lecz wynajęty przez nich zespół pracowników firmy MIRMAR, proponuje się by zleciła to zajęcie tej firmie z własnych dodatkowych środków (czyli pieniędzy mieszkańców).

            U nas tereny zielone to blisko 320 tys. m2. W miarę szybka zbiórka skoszonej trawy jest dla nas bardzo ważna. Bo ostatnio zebrana trawa oraz liście gniły u nas tygodniami.

--------------------------------

            Przeanalizowaliśmy projekty przedstawionych propozycji zmian w regulaminie. Nie zgadzamy się kategorycznie na wyprowadzenie poza opłatę śmieciową płaconą gminie, całej grupy kosztów dodatkowych, które mieliby płacić nasi mieszkańcy w odrębnej pozycji czynszu. Szacujemy, że będzie to ok. 14 zł/ od osoby). Przedstawiliśmy te racje na ubiegłotygodniowej Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Żyrardowa. Spotkaliśmy się tam z częściowym zrozumieniem i oczekujemy zatem pozytywnych korekt
w przygotowanych przez miasto rozwiązaniach.

                                                                                             Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu