05.03.2019

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2019 r.

            Na posiedzeniu w dniu 28 lutego br. Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2019 r. Plan w obszarze działalności podstawowej, sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione
w poprzednim roku obrachunkowym.

            W planie wyszczególnione są koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
w nieruchomościach oraz w ich częściach wspólnych. Ponadto koszty utrzymania zasobów niemieszkaniowych przeznaczonych do wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej, odpisy na fundusze remontowe oraz opłaty za media i usługi komunalne a także na działalność społeczno-wychowawczą (dla członków spółdzielni).

            Biorąc za poziom bazy finansowej, koszty wykonania w 2018 r, założono w planach 2019 r., dostępny na dzień sporządzania, poziom wzrostu kosztów na poszczególnych składnikach planu oraz zamierzenia modernizacyjno-remontowe dotyczące danego osiedla
i poszczególnych nieruchomości.

            Po ubiegłorocznych zmianach, wynikłych z nowelizacji ustawy spółdzielczej (z dn. 20 lipca 2017 r.), kontynuujemy zrównanie poziomu stawek remontowych we wszystkich osiedlach i stawek na utrzymanie niemieszkalnych zasobów – tzw. mienia spółdzielni – co wprowadziła przywołana nowelizacja.

            Analiza wyników przychodów i kosztów za 2018 r. wykazała, że w 32-u nieruchomościach dotychczasowe stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczają pokrycie planowanych kosztów w 2019 r. i pozostają na dotychczasowym poziomie, w 7-u nieruchomościach przewyższyły koszty i planujemy ich obniżenie, zaś w 121 nieruchomościach wystąpił wynik ujemny i tam stawki będą podwyższone (w różnej skali poziomów).

            W bieżącym roku Dostawca Ciepła (Spółka PEC) wprowadził z dniem 1 stycznia 15,5 proc. podwyżkę zarówno w opłacie stałej jak i zmiennej. Nie dokonywała, zaś zmian taryf opłat za dostawę wody, druga z miejskich spółek (PGK).

Jesteśmy natomiast przed znaczącą podwyżką opłat za wywóz śmieci z osiedli, oraz pojawieniem się innych kosztów okołośmieciowych, które wynikną ze zmian w Regulaminie Gospodarki Odpadami jakie przyjęła Rada Miasta Żyrardowa.

W rozliczeniach 2018 r., po raz kolejny pojawił się niedobór z nierozliczającej się wody (tzw. osieroconej), który przyjmował różne poziomy w poszczególnych budynkach.

Nasz mechanizm dopłaty dla jego likwidacji (0,05 zł/m2puż od wszystkich, wprowadzony od 1 lipca 2017 r.), nie rozwiązał tego problemu do końca, ponieważ nowelizacja ustawy spółdzielczej (z 20 lipca 2017r.) nakazała obciążać kosztami niedoboru lokale tych nieruchomości w których on powstał.

Dlatego od 1 stycznia br. ze 114 nieruchomości pobierana będzie, w różnej skali, zaliczka na pokrycie nierozliczającej się wody w danym budynku. Jej wysokość determinuje skala niedoboru w opłatach który występuje w budynku. Wyniki pokazują jednocześnie, że w 46 nieruchomościach, nie wystąpiła potrzeba dodatkowych opłat.

            Również coraz efektywniej zużywamy ciepło do podgrzewania wody, co znalazło odbicie w malejących stawkach w 56% budynków do których jest ona dostarczana, zaś
w 40% potrzeba ich wzrostu jest niewielka.

            Poza tym nie zmienialiśmy innych składników opłat. Natomiast stawki energii elektrycznej na pokrycie kosztów 2019 r., będą:

- w 6-ciu nieruchomościach obniżone

- w 4-ech podwyższone

- w 150-ciu pozostawione bez zmian

Zatem w 2019 r. będą obowiązywały:

1. Stawki miesięczne opłat za lokale ustalone w oparciu o:

1.1.Naliczenie składników na m2 p.uz. lokalu miesięcznie , w tym:

■ eksploatacja w poszczególnych budynkach

- od 1,93 do 2,40 zł/m2 pow.uż/m-c - dla członków spółdzielni

- od 2,32 do 2,88 zł/m2 pow.uż/m-c – dla nieczłonków

■ konserwacja – 0,32 zł/m2 pow.uż.

■ opłata przekształceniowa gruntu w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby od 01.01.2019 r. (ustalona przez Prezydenta Miasta
z 2013 r.)

■ podatek od nieruchomości uchwalony przez Radę Miasta z 2016 r. – w zależności od powierzchni gruntu związanego z nieruchomością

■ fundusz remontowy budynku – 1,20 zł/m2 pow.uż/m-c

■ fundusz remontowy budynku – spłacającego kredyt ociepleniowy – 0,98 zł/m2 pow.uż

■ fundusz wspólny (mienie spółdzielni) – 0,23 zł/m2 pow.uż/m-c

■ działalność społ.-wychowawcza - 0,25 zł/m2 pow.uż/m-c od członków spółdzielni

1.2.Składniki naliczane na osobę lub lokal – miesięcznie

■ wywóz odpadów komunalnych            – 11 zł/osobę za segregowane

                                                                  - 21 zł/osobę za niesegregowane

■ dźwigi w budynkach wysokich            - 0,00 zł parter

                                                                  - 5,50 zł/osobę I-piętro

                                                                  - 11,00 zł/osobę powyżej I piętra

■ fundusz remontowy inst. gazowej        - 4,50 zł/lokal

■ konserwacja inst. gazowej                     - 2,50 zł/lokal

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokalu

■ opłaty za koszty stałe dostawy ciepła (wg taryf PEC)

■ zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualne dla lokalu)

■ zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

■ zaliczki na podgrzanie ciepłej wody (wg indywidualnego zużycia)

■ opłaty za wodę i ścieki z lokali nieopomiarowanych (7m3 x osoba x 13,92 zł)

■ zaliczki na podgrzanie ciepłej wody w lokalu nieopomiarowanym 4m3 x cena podgrzania na osobę (wg kosztów nieruchomości)

■ opłaty za zużycie gazu w budynku z systemem bezgazomierzowym (w zależności od kosztów w budynku – zł/osobę)

■ opłaty za gotowość podgrzania wody na lokal (w zależności od wyniku rozliczenia okresu poprzedniego budynku).

2. Opłata za garaż

            Roczną stawkę ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych
i zależnych od niej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i podatku w wysokościach uchwalonych przez Radę Miasta Żyrardowa.

            Pozostałe składniki ustalono: sprzątanie (zgodnie z umową z Zakładem Porządkowym na sprzątanie terenu), koszty ogólne spółdzielni, polisę ubezpieczeniową. Do sumy doliczony, zgodnie z ustawą podatek VAT w wysokości 23%.

            Stawka opłat brutto kształtuje się zatem w przedziale od 20,74 zł do 22,31 zł./m2 p.uż.

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2019 r, pokrywany wpływami od użytkowników lokali i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2018 r. zamyka się kwotą 44,435 mln. zł (w 2018 r. było 43,244 mln. zł).

W planie tym przewidujemy, między innymi, nakłady na następujące działania:

■ 14,302 mln. zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzania wody (w 2018 r. było 13,436 zł.)

■ 0,474 mln. zł na energię elektryczną ( w 2018 r. było 0,466 zł)

■ 6,429 mln. zł za zakup wody i odbiór ścieków (w 2018 r. było 6,408 mln. zł)

■ 1,769 mln. zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie (w 2018 r. było 1,542 mln. zł)

■ 1,808 mln. zł. na wywóz odpadów komunalnych (w 2018 r. – 1,833 mln. zł)

■ 1,140 mln. zł opłaty na rzecz gminy (1,149 mln.z ł. w 2018 r.)

■ 1,659 mln. zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe ( 2018 r. było 1,667 mln. zł)

■ 5,401 mln. zł na działania remontowe (6,816 mln. zł w 2018 r.)

■ 1,008 mln. zł. na utrzymanie zasobów niemieszkaniowych (w 2018 r. fundusz mienia spółdzielni 0,956 mln.zł.)

■ 1,024 mln. zł. na spłatę kredytów (ociepleniowe i inwestycyjny) (0,0672 mln. zł w 2018 r.)

            Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w dziale Organizacyjno-Samorządowym spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl

            Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu