19.03.2019

UCHWAŁA „ŚMIECIOWA” RADY MIASTA
ZASKARŻONA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

            Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wykorzystała przysługującą jej drogę prawną i zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego br. (opublikowaną w Dzienniku Wojewody Mazowieckiego w dniu 01 marca br.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa. Skarga skierowana została w terminie ustawowym, zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do Wojewody Mazowieckiego.

            Niniejsza decyzja Spółdzielni, potwierdzona uchwałą jej Rady Nadzorczej z dnia
28 lutego br. jest skutkiem przyjęcia przez Radę Miasta kwestionowanego regulaminu, który zawiera zapisy dyskryminujące „ekonomicznie” 14-tysięczną społeczność mieszkańców miasta zamieszkującą w budynkach spółdzielczych.

            Nasi mieszkańcy są i uważają się za równoprawną część żyrardowskiej „wspólnoty samorządowej”. Wspólnoty która ma równe prawa i równe obowiązki – podobnie jak pozostali jej uczestnicy mieszkający w prywatnych domach, bądź w innej organizacji mieszkaniowej (wspólnoty, TBS, inne spółdzielnie oraz zasób komunalny PGM). Szczególnie ten ostatni zasób mieszkaniowy swoją wielkością (ok. 4 tys. mieszkań) jest zbliżony do naszego spółdzielczego.

            W związku z przynależnością do żyrardowskiej „wspólnoty samorządowej”, każdy
z naszych mieszkańców płaci do gminy (poprzez spółdzielnię), stosowną opłatę „śmieciową”, taką jak pozostali mieszkańcy miasta w kwocie, którą ustaliła w przyjętej uchwale Rada Miasta. Dotychczas jest to 11 zł. od osoby, a od 1 maja br ma być 25 zł (śmieci segregowane) (Uchwała Rady Miasta z dnia 14 marca br.).

            Brak perspektywicznego patrzenia na „problem śmieciowy” w mieście i powiecie przez poprzednie ekipy zarządzające miastem, jak i polityczne „mrożenie” w kolejnych 5-ciu latach stawki opłat przez ostatnią ekipę rządzącą spowodowały, że na obszarze powiatu żyrardowskiego nie ma dzisiaj instalacji RiPOK (składowiska i przetwarzania odpadów komunalnych), a nowe ceny wywozu są i będą windowane przez zmonopolizowanie tych działań przez „jedynego Operatora” na terenie podwarszawskim, który taką instalacją dysponuje.

            Dlatego stawka opłaty śmieciowej w Żyrardowie rośnie dzisiaj i będzie podnoszona za kilka miesięcy, by sprostać wymogom cenowym jakie mogą wyniknąć z przeprowadzonych przetargów na wywóz po 01 lipca br.

            Chociaż nie koniecznie tak musi być, a przykład 95 proc. samorządów w kraju, dopłacających do kosztów gospodarki śmieciowej, po to by utrzymywać niski poziom opłat dla mieszkańców na swoim terenie – daje wiele do myślenia.

            Zaskarżony przez nas „żyrardowski regulamin utrzymania czystości w mieście” ma jedną ujemną cechę – postanowił bardziej obciążyć kosztami zarządców wielobudynkowych, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i TBS. Są to koszty nie objęte miejską stawką śmieciową, które mają ponieść dodatkowo mieszkańcy z tych budynków poprzez dopłatę do wnoszonych czynszów.

I tak:

1/ miasto zwraca Operatorowi kontenery śmieciowe (1000-litrowe). Mają je sobie oddzielnie kupić mieszkańcy budynków spółdzielczych – a to dodatkowy koszt 0,6 ÷ 0,8 mln. zł. przy aktualnej ilości kontenerów.

- Nie kupują ich dla siebie mieszkańcy budynków komunalnych, bo im kupi miasto
z naszych wspólnych samorządowych środków.

- Nie będą kupować domki. Będą dostawać od miasta, każdorazowo po 5 worków foliowych (na różne frakcje) przy kolejnym wywozie.

2/ Zarządca budynków wielolokalowych (w tym spółdzielnia) ma sobie zorganizować
i prowadzić – naprawę i konserwację uszkodzonych (często przez ekipy Operatora podczas wywozu) kontenerów, a także cykliczne (raz na kwartał) ich mycie.

- Operację mycia i konserwacji, którym przez minione lata nie podołało miasto i jego służby, próbuje się wcisnąć do obowiązków zarządcom budynków – by robili to na własny, czyli dodatkowy koszt mieszkańców. Kto by miał to robić, w jakim miejscu (czy np. na ulicy przy hydrancie miejskim?), nie wiadomo.

3/ Wyjęcie z kosztów stawki śmieciowej i oddanie do obowiązków zarządców budynków wielolokalowych, operacji odbioru skoszonej trawy i liści z terenów zielonych osiedli.

- ŻSM jako jeden z niewielu odbiorców ma wybudowane budynki na terenach zielonych, stanowiących płuca osiedli i miasta. Pielęgnuje je, kosi kilkakrotnie w roku rosnące trawy. To tereny bardzo rozległe, ilości trawy znaczne. A wywóz trawy i odpadów zielonych ma się odbywać do odległych miejscowości (Mława, Wyszogród, Płońsk). Wszystko to wg nowego regulaminu ma być na koszt mieszkańców, czyli spółdzielców, którzy mieli by dopłacać za tę operację dodatkowo.

- Tymczasem trawa z domów jednorodzinnych zgodnie z regulaminem będzie raz
w miesiącu wywożona w dostarczonych przez gminę workach, w ramach miejskiej opłaty śmieciowej. Problem ten nie dotknie oczywiście zasobu komunalnego PGM oraz wspólnot nie posiadających trawników na terenie nieruchomości.

4/ Wywóz odpadów gabarytowych z osiedli. Są nimi w szczególności zużyte meble i inne urządzenia, które mieszkańcy bez konsultacji z Administracjami Osiedlowymi wystawiają w pobliżu pergoli śmietnikowych. Będzie on w ramach wniesionej opłaty dokonywany tylko 2 razy w roku. W innym przypadku muszą być wywiezione przez Administratora Osiedla i na jego dodatkowy koszt, czyli na dodatkowy koszt mieszkańców.

            Wymóg sprawnego usunięcia, tych odpadów przez Zarządcę będzie zagrożony kontrolami i mandatami ze Straż Miejskiej.

- Jest oczywiste, że w wielotysięcznej masie mieszkańców nie da się zaprogramować, takich działań jedynie w dwóch terminach w roku. Co innego na prywatnej posesji, gdzie zbędny gabaryt może być przechowywany przez dowolny okres.

----------------------------

            Dlatego przedstawiony przez nas pakiet, dyskryminujących naszych mieszkańców zapisów wywołał burzę w naszym środowisku. My członkowie samorządowej wspólnoty naszego miasta, solidarnie uczestniczący w kosztach działań, które gmina prowadzi i zleca na rzecz mieszkańców, nie zgadzamy się z takim stawianiem sprawy.

            Poprzez przyjęcie regulaminu w obecnej treści i z zawartymi w nim postanowieniami, Rada Miasta podzieliła społeczność żyrardowską. A ponieważ zawarte w regulaminie postanowienia dyskryminują ekonomicznie tą część społeczeństwa miasta, która solidnie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec gminy – stąd zasygnalizowane przez nas zaskarżenie uchwały Rady Miasta.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu