10.09.2019

MONTAŻ KLIMATYZATORA W LOKALU SPÓŁDZIELCZYM

            W związku z globalnym ociepleniem i ze zmianami klimatycznymi na świecie
a także u nas w kraju ,pojawiają się coraz liczniejsze wnioski mieszkańców budynków wielorodzinnych o zgodę na montaż klimatyzatorów w ich lokalach. Skłaniają one do dokładniejszego przyjrzenia się temu zagadnieniu.

            Fakt, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów) na elewacji, jako wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości – potwierdza wyrok Sądu Rejonowego
w Świnoujściu z dn. 6 kwietnia 2019 r. (sygn. akt.I.C.834/19). Zatem w przypadku wspólnot mieszkaniowych sprawa jest jasna zarówno dla wnioskodawcy jak i dla zarządcy takiej nieruchomości.

            Natomiast w przypadku budynku, gdzie wszystkie lokale zajmowane są na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu – przed podjęciem decyzji Zarząd Spółdzielni powinien zasięgnąć opinii wszystkich posiadaczy prawa do lokali w budynku, na elewacji którego planowany jest montaż klimatyzatora.

            Wobec powyższego, przed zwróceniem się o wyrażenie stanowiska przez współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku – Zarząd Spółdzielni powinien otrzymać od osoby wnioskującej o taki montaż, wszystkich istotnych danych jakie tego montażu dotyczą.

W szczególności wniosek do Zarządu Spółdzielni powinien zawierać informacje o wielkości
i wyglądzie urządzenia klimatyzacyjnego, sposobie montażu jego konstrukcji do elewacji (lub dachu) budynku, sposobie prowadzenia konserwacji i napraw tego urządzenia, jego demontażu oraz sposobu zasilania w energię (np. w energię elektryczną) konieczną dla zapewnienia funkcjonowania urządzenia.

            Wnioskodawca powinien także wykazać sposób i rodzaj oddziaływania na otoczenie takiego urządzenia, a więc określić zarówno poziom hałasu wywoływanego podczas jego pracy, jak i inne uciążliwości, np. promieniowanie elektromagnetyczne lub wydzielanie substancji chemicznych. W przypadku klimatyzatorów wnioskodawca powinien określić sposób odprowadzania skroplin.

            Takie informacje pozwolą ocenić Zarządowi Spółdzielni, czy projektowany montaż urządzeń powoduje między innymi konieczność;

► wszczęcia przez Zarząd określonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej (np. zgłoszenie lub ubieganie się o pozwolenie na budowę,

► zwrócenie się przez Zarząd do projektanta budynku, o wyrażenie zgody, jeśli montaż tych dodatkowych urządzeń będzie miał wpływ na zmianę wyglądu budynku, określonego projektem technicznym, czyli na naruszenie praw autorskich projektanta budynku,

► zmiany (rozbudowy) istniejących, a przeznaczonych do wspólnego użytkowania, urządzeń i instalacji w budynku, a więc na przykład przebudowy przewodów (wymiany na inne
o większych przekrojach) wewnętrznych linii zasilających (czyli tzw. pionów) instalacji elektrycznej w budynku oraz aparatury w rozdzielniach wskutek zwiększenia mocy urządzeń zainstalowanych w budynku (urządzenie typu klimatyzator na zazwyczaj moc co najmniej
3,5 KW).

            Powyższe informacje będą istotne dla Zarządu Spółdzielni dla opracowania ww. zapytania kierowanego do współwłaścicieli budynku lub posiadaczy praw do lokali w danym budynku w celu wyrażenia przez nich stanowiska w sprawie ww. montażu dodatkowych urządzeń technicznych w ich budynku.

------------------------------

            Przedstawiona przez specjalistę Związku Rewizyjnego SM RP, którego członkiem jest nasza spółdzielnia, opinia w powyższej sprawie jest bardzo istotna z punktu technicznego
i prawnego.

            My szacujemy, że na naszych budynkach mieszkalnych funkcjonuje około sto instalacji klimatyzatorowych. Tylko przy kilku nielicznych miały miejsce uzgodnienia wykazane w artykule. Większość to efekt samowoli użytkowników lokali.

            Tymczasem wymagania Prawa Budowlanego, są w tej materii jednoznaczne, że jeżeli właściciel i użytkownik dodatkowego urządzenia technicznego przejmuje na siebie całkowicie obowiązek należytego utrzymania tego urządzenia, to zarządca budynku powinien w ramach kontroli okresowych budynku, dokonywać kontroli okresowych także sposobu zainstalowania (konstrukcji) urządzenia klimatyzatora. Tym samym fakt wykonania konstrukcji na elewacji lub dachu celem trwałego zainstalowania klimatyzatorów i innych urządzeń technicznych winien być odnotowany w dokumentacji budynku, gromadzonej przy książce obiektu budowlanego.

            Dlatego informujemy, że w br. dokonamy kontroli i oceny technicznej konstrukcji zainstalowanych klimatyzatorów, a także kompletności działań formalnych związanych z ich montażem na budynku spółdzielczym.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu