10.12.2019r.

Z kraju

CZY ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA POPRZEZ PODZIELNIKI
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH STANIE SIĘ POWSZECHNYM OBOWIĄZKIM PRAWNYM ?

            Mechanizmy indywidualnego rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych dotarły do naszego kraju z Zachodu ponad 25 lat temu. Wraz
z kompletem oprzyrządowania, zainstalowanym w lokalach, dostarczyły one narzędzi do racjonalnego zużywania ciepła w budynkach. Zaowocowało to znacznym spadkiem jego ilości oraz zmniejszeniem kosztów sięgających 50 proc. dotychczasowego zużycia.

            Była to wtedy rewolucja techniczna w naszych budynkach a mieszkańcy uzyskali narzędzia do racjonalizowania ilości zużywanej energii na każdym z grzejników w lokalu. Pamiętamy ten okres, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tej rewolucji. Wtedy jednak nasze budynki były pozbawione termoizolacji, podobnie jak nasze okna – szczelności.

A te braki powodowały szybkie wychładzanie lokali.

Dzisiaj już wiemy, że kompleksowa termomodernizacja budynków powinna być prowadzona w odwrotnej kolejności tj. wymiana stolarki, izolacja ścian, stropów i piwnic, a na końcu oprzyrządowanie i termoregulacja instalacji grzejnej uzbrojonej w termozawory grzejnikowe
i podzielniki.

            Gwałtowne ograniczenie kosztów ogrzewania  u większości użytkowników wywołało w tamtym okresie ich euforię, zaś niezadowolenie u sceptyków w grupie mieszkańców nieradzących sobie z obsługą systemu termoregulacji.

            Ale system ten, chociaż nie do końca doskonały, stał się systemem, zapisanym w polskim prawie energetycznym z 1997 r. jako zbiór zasad regulujących indywidualne rozliczenie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych.  Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy użyciu podzielników niebędących urządzeniami pomiarowymi, zalecana jest w art. 45a ust. 8 pkt. 1 ppkt. a, ustawy.

            My u nas w spółdzielni mieliśmy w początkowym okresie wdrażania systemu podziału kosztów wielu sceptyków co do jego stosowania. Mieliśmy też wśród entuzjastów wielu „kombinatorów” próbujących powiększyć swoje oszczędności na zużyciu ciepła kosztem współmieszkańców budynku, zazwyczaj najbliższych sąsiadów zza ściany. Przenikanie ciepła przez przegrody jest naturalnym zjawiskiem fizycznym. Ma więc rzeczywisty wpływ na rozliczenie kosztów – „sąsiad ogrzewa sąsiada, który zakręcił zawór termostatyczny”. Dlatego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) wprowadziło obowiązek montażu regulatorów ciepła do grzejnika, zapewniającego w pomieszczeniu o temperaturze obliczeniowej +20oC i wyższej, uzyskanie temperatury nie niższej niż +16oC.

Zamontowanie zaworów z wyższym ograniczeniem nastawy, zmniejsza ilość ciepła przenikającego przez przegrody i powoduje zmniejszenie dysproporcji w opłatach między poszczególnymi lokalami. Dzisiaj u nas funkcjonuje blisko setka lokali, których użytkownicy wykorzystujący wykazane przez nas „mechanizmy rozliczeń” utrzymują w lokalu stare termozawory, z dolną granicą regulacji + 6oC i odmawiają zainstalowania nowych. Nie toczymy z nimi wojny. Poczekamy jak ich termozawory padną ze starości i przestaną „regulować” przepływ ciepła.

            Natomiast cała reszta mieszkańców zaakceptowała wprowadzane u nas 25 lat temu zasady, ujęte w naszym regulaminie rozliczeń ciepła i za to im dziękujemy.

 

---------------------------

            Metoda rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy użyciu podzielników nie wszędzie została wprowadzona. Szacuje się, że nie objęto nią 25 proc. budynków  spółdzielczych w kraju. A w niektórych spółdzielniach wprowadzono ją w niepełnym zakresie. U nas na przykład w 4 budynkach typu Czerskiego, w których po chemicznym oczyszczeniu instalacji założyliśmy termoregulatory, mieszkańcy odmówili zainstalowania podzielników. Wolą płacić dwa razy więcej niż sąsiedzi w budynku z podzielnikami, ale za to wszyscy po równo. Dzisiejsze prawo w tym zakresie, daje im taki wybór. Zresztą metoda rozliczania ciepła podzielnikami, która miała zachęcać do oszczędzania energii cieplnej, okazała się w wielu miejscach w kraju źródłem konfliktów pomiędzy zarządcami budynków
a użytkownikami lokalu. Często konflikty te znajdują epilog w sądach, które wydają kontrowersyjne wyroki.

            Kontrowersyjny wyrok Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2018 r., uchylający w całości regulamin rozliczania kosztów jednej ze spółdzielni mieszkaniowych, postawił pod znakiem zapytania sens stosowania podzielników.

            W przywołanej sprawie sąd ustalił w uzasadnieniu wyroku, że zgodnie z dokonanymi przez sąd wyliczeniami udział kosztów stałych w łącznych kosztach zakupu ciepła powinien wynosić 98%, a nie 50% jak ustaliła spółdzielnia w regulaminie.

Należy zauważyć, że każda proporcja kosztów stałych i zmiennych w łącznych kosztach zakupu ciepła, która zostałaby ustalona w regulaminie na podstawie kosztów dostawy ciepła

w jednym okresie rozliczeniowym, w następnym okresie rozliczeniowym nie ma oparcia
w rzeczywistych kosztach chociażby z prostej przyczyny, że zmienia się np. ilość ciepła zużytego przez budynek.

Do tej uwagi należy dodać, że obok opłaty zmiennej rozliczanej przez podzielniki mieszkańcy budynku płacą przez 12-m-cy tzw. opłatę stałą (taryfową) dla producenta w wielkości zbliżonej do opłaty zmiennej.

            Czyli, że Sąd Apelacyjny w Białymstoku uważa, że jedynie 1% opłaty za dostawę ciepła do budynku należy objąć systemem regulacji, zaś pozostałe 99% płacić Dostawcy jak za zboże (z powierzchni lokalu).

To pokrętna i nie wytrzymująca krytyki wyobraźnia oderwana od jakiegokolwiek racjonalnego sensu.

            Tymczasem ruch spółdzielczy w Polsce reprezentowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP uważa, że:

            Propozycja kosztów stałych i zmiennych w łącznych kosztach zakupu ciepła do budynku to podstawowy element, który ma znaczący wpływ na całość rozliczenia kosztów ogrzewania budynku.

Udział kosztów zmiennych w całkowitych kosztach dostawy ciepła do budynku powinien być taki;

- aby stymulować energooszczędne zachowania (wysoki udział kosztów zmiennych)

ale też;

- aby  nie powodować nadmiernego zróżnicowania opłaty za ogrzewanie w poszczególnych lokalach tego budynku (wysoki udział kosztów stałych)

Dlatego rozstrzygnięcia w tej sprawie podejmują przedstawiciele mieszkańców w Radach Nadzorczych spółdzielni.

-------------------------

            Związek Rewizyjny SM RP uważa, że indywidualne rozliczanie energii jest zasadne i pożądane dla jej racjonalnego użytkowania. System rozliczeń zaproponowany w nowych przepisach prawnych musi być oparty na urządzeniach, które wraz ze spójnymi
i logicznymi zapisami prawa zapewnią, że to rozliczenie będzie możliwie jak najdokładniejsze.

Natomiast Związek Rewizyjny SM RP uważa, że nie można poprzez zapisy ustawowe nałożyć na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku dostosowania instalacji grzewczych w jej budynkach do systemu indywidualnego rozliczania (kosztów dostaw ciepła do budynku). Pociągnęło by to za sobą olbrzymie środki finansowe, do poniesienia których zmuszeni by byli użytkownicy lokali w budynkach.

            Oczekujemy od władz, w tym od Ministerstwa Rozwoju stosownych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

-----------------------

Tyle Związek Rewizyjny SM RP i jego stanowisko. Poczekajmy na reakcję władz
i wtedy zobaczymy, czy występować będzie prawne zagrożenie systemu, który się u nas sprawdza od 25 lat.

Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu