25.02.2020 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI Na 2020r.

            W minionym tygodniu Komisje Rady Nadzorczej naszej spółdzielni rozpatrzyły
i zaopiniowały pozytywnie projekty planów techniczno-ekonomicznych ŻSM na 2020 r. Ich zatwierdzenie, stosowną uchwałą Rady Nadzorczej nastąpi w dniu 28 lutego br. na jej plenarnym posiedzeniu. Plan w obszarze działalności podstawowej sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, o dostępny na dzień jego sporządzenia – poziom kosztów oraz o zamierzenia modernizacyjno-remontowe dla poszczególnych nieruchomości.

            W planie wyszczególnione są koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
w nieruchomościach oraz ich częściach wspólnych.

Ponadto wykazane są koszty utrzymania zasobów niemieszkaniowych przeznaczonych do wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej, odpisy na fundusze remontowe oraz opłaty za media i usługi komunalne, a także nakłady na działalność społeczno-wychowawczą (wnoszone przez członków).

            Plan obejmuje wyniki na nieruchomościach z roku 2019 w wysokości ujemnej
-374.111,69zł. Analiza wyników przychodów i kosztów za 2019 r. wykazuje, że:

- w 14 nieruchomościach ubiegłoroczne opłaty eksploatacyjne są wystarczające na pokrycie
   planowanych kosztów roku 2020.

- w 11 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki.

- w 135 nieruchomościach planujemy ich podwyższenie.

Dzięki modernizacji instalacji oświetleniowej klatek schodowych i piwnic (lampy LED
z czujnikami ruchu) uzyskane zostały oszczędności, co powoduje, że:

- w 113 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki energii elektrycznej.

- w 42 pozostawiamy bez zmian.

- w 5 nieruchomościach planujemy podwyższenie stawki.

Także fakt podpisania przez nas w 2018 r. dwuletniej umowy z Dostawcą energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny, ma wpływ na przedłożony wynik.

            W 2019 r. dwukrotnie (od 1 stycznia i od 1 września) wzrosły taryfy opłat za energię cieplną u naszego Dostawcy (PEC – Żyrardów), w sumie było to 15 proc. wzrostu. Nie wiemy, czy taryfy te z racji lekkiego sezonu i niższych przychodów PEC-u nie będą w trakcie 2020 r. ponownie wzrastać?

            Także w 2019 r. od 1 października wzrosła o 2 proc. opłata taryfowa na dostarczaną
z PGK wodę.

            W 2019 r. zmniejszyła się (z dniem 1.07.) stawka opłat za wywóz odpadów komunalnych (z 25zł do 22zł na osobę). Nie wiemy jednak czy w świetle zapowiedzi
i sygnałów z kraju, stawka ta nie ulegnie znaczącej podwyżce w trakcie br.

Zatem w 2020 r. będą obowiązywały:

1. Stawki miesięczne opłat ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu miesięcznie, w tym:

     ■ eksploatacja w poszczególnych budynkach

       - od 2,06 do 2,43 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

       - od 2,47 do 2,92 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

     ■ konserwacja 0,32 zł/m2 p.uż.

     ■ opłata przekształceniowa gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wysokości    
       wskazanej w zaświadczeniu wydanym przez Prezydenta m. Żyrardowa

     ■ podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę Miasta w 2019 r. – w    
      wysokości zależnej o powierzchni gruntu związanego nieruchomością

     ■ fundusz remontowy budynku bez kredytu ociepleniowego – 1,20 zł/m2 p.uż.
       (miesięcznie)

     ■ fundusz remontowy budynku spłacającego kredyt – 0,98 zł/m2 p.uż.(miesięcznie)

   ■ fundusz zasobów niemieszkaniowych – 0,23 zł/m2 p.uż.

     ■ działalność społeczno-wychowawcza – 0,25 zł/m2 p.uż. od członka spółdzielni

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal (miesięcznie)

     ■ wywóz odpadów komunalnych            – 22 zł/osobę za segregowane

                                                                       - 44 zł/osobę za niesegregowane

     ■ dźwigi w budynkach wysokich                        - 0,00 zł (parter)

                                                                       - 5,50 zł/osobę (I piętro)

                                                                       - 11,00 zł/osobę (od II piętra wzwyż)

     ■ fundusz remontowy inst. gazowej        - 4,5 zł/lokal na m-c

     ■ konserwacja instalacji gazowej            - 2,50 zł/lokal na m-c

     ■ fundusz wodomierzy                            - 2,00 zł/wodomierz na m-c

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokalu.

   ■ opłaty na koszty stałe dostawy ciepła (indywidualnie za lokal)

   ■ zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie dla lokalu)

   ■ zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

   ■ zaliczki na podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)

   ■ opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych (5m3/na osobę x
     14,21zł)

   ■ zaliczki za osobę zamieszkałą w lokalu niopomiarowanym, na podgrzanie ciepłej wody
     (2 m3 x cena podgrzania)

   ■ opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym (indywidualnie dla
     budynku na bazie poprzedniego wyniku)

   ■ opłaty stałe za gotowość podgrzania wody (indywidualnie dla każdego budynku).

2. Opłata za garaż

            Roczną stawkę ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych
i zależnych od niej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (nie podlegały przekształceniu na własność jako niemieszkalne) oraz podatków uchwalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki stawki ustalono uwzględniając koszty za sprzątanie wokół terenu (umowa z Zakładem Porządkowym), koszty ogólne spółdzielni, polisę ubezpieczeniową. Do sumy doliczono, zgodnie z ustawą o VAT, podatek w wysokości 23 proc.

Stawka opłat brutto kształtuje się zatem w przedziale od 20,07 zł do 21,25 zł/m3 pow. garażu.

----------------------------

            Pobieżna ocena przedstawionego przez nas zestawu planów pokazuje, że w większości pozycji kosztów zależnych od decyzji władz spółdzielni stawki opłat w 2020 r. nie ulegają zmianie (wszystkie fundusze remontowe, stawki konserwacji, dozoru instalacji, wodomierzy, działalności społ.-wych.) i utrzymujemy je na kolejny rok w wielkościach niezmiennych. Mało tego, udało nam się zmniejszyć na ten rok opłaty za energię elektryczną, zużywaną
w częściach wspólnych budynków.

            Natomiast wzrosty następują w koszcie dostaw mediów i tych usług, gdzie rosną urzędowe poziomy płac minimalnych (sprzątanie, konserwacja zieleni itp.)

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2020 r. pokrywany wpływami od użytkowników lokali i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2019 r. w wysokości 374 tys. zł zamyka się kwotą 48,081 mln.zł. (w 2019 r. było 44,435 mln. zł).

W planie tym przewidujemy, między innymi, nakłady na następujące działania:

■ 15,692 mln.zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkania i podgrzania wody (w
   2019 r. było 14,302 mln.zł)

■ 6,611 mln.zł. na zakup wody i odbiór ścieków (w 2019 r. było 6,429 mln.zł)

■ 0,442 mln.zł na zakup energii elektrycznej administracyjnej (w 2019 r. było 0,474 mln.zł)

■ 1,708 mln.zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie (w 2019 r. było
   1,769 mln.zł)

■ 3,450 mln.zł na wywóz odpadów komunalnych ( w 2019 r. było 1,808 mln.zł)

■ 1,109 mln.zl opłaty na rzecz gminy (w 2019 r. było 1,140 mln.zł)

■ 1,710 mln.zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (w 2019 r. było 1,659 mln.zł)

■ 5,408 mln.zł na działania remontowe w budynkach (w 2019 r. było 5,401 mln.zł)

■ 0,958 mln.zł na utrzymanie zasobów niemieszkaniowych (w 2019 r. było 1,008 mln.zł0

■ 1,092 mln.zł na spłatę kredytów (ociepleniowe i inwestycyjne) – (w 2019 r, było 1,024
   mln.zł)

-------------------------

            Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w dziale Organizacyjno-Samorządowym oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl.

            Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w dziale technicznym spółdzielni.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu