03.03.2020r.

DZIAŁANIA REMONTOWE SPÓŁDZIELNI w 2020 r.

Zatwierdzenie w minionym miesiącu planów ekonomicznych spółdzielni na 2020 r. pozwala na przyspieszenie działań przygotowawczych dla bardzo ważnego segmentu naszej działalności jakim jest utrzymanie w sprawności technicznej naszych budynków mieszkalnych i obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej (niemieszkaniowej).

            Tegoroczne prace remontowe prowadzone będą w kilku grupach rodzajowych gromadzonych funduszy. I tak będą to:

1/ Remonty z funduszu   nieruchomości budynkowych (obejmujące prace wewnątrz budynku,
w tym także na ścianach zewnętrznych i dachach).

2/ Remonty z funduszu utrzymania zasobów niemieszkaniowych (dotyczące prac na terenach osiedlowych).

3/ Remonty z funduszu gazowego (dot. remontów instalacji gazowych).

4/ Remonty urządzeń dźwigowych.

5/ Legalizacyjne wymiany wodomierzy.

Spójrzmy zatem jakie to będą prace w poszczególnych grupach:

1. Fundusz nieruchomości budynkowych – jest naliczany w wysokości 1,20 zł/m2 p.u. od  
     lokali nie objętych spłatą kredytów termo modernizacyjnych i w wysokości 0,98 zł m2 p.u.  
     od lokali z budynków, które taki kredyt spłacają.

     Środki te pozwoliły w Administracji „Zachód” zaplanować na tym funduszu kwotę  
     2.921.617zł, zaś Administracji „Wschód” kwotę 3.293.702zł.

W ramach tych środków będą wykonywane między innymi:

■ Naprawy dachów, w tym:

   - remont i naprawa pokryć dachowych w 10-ciu budynkach (bl. 17,31,39,58
     os. Żeromskiego, bl. 2,5,8 os. Batorego, bl. 3 i 5 os. Centrum , bl. 2 os. Kościuszki)

   - smarowanie powierzchni 7 dachów (bl. 2,6,11,23,30 os. Wschód, bl. 36 os. Teklin i bl. 1
   os. Piękna)

■ Malowanie klatek schodowych w 9-ciu budynkach (bl. 1 os. Batorego, bl. 9,14,16,27
   os. Wschód, bl. 4,5,6 i 30 os. Piękna)

■ Ocieplenie stropodachów w 14 budynkach PDM (bl. 23b os. Wschód, bl. 2B,3,7A,15,16,
   17,25,38A,38B,39 os. Teklin, bl. 6A,6B,19 os. Piękna)

■ Wymiana oświetlenia (lampy ledowe, czujniki ruchu) w 15 budynkach (bl. 1,4 i 50
   os.Żeromskiego, bl. 15,19,22,23,27 os. Wschód, bl. 15,25,34 os. Teklin, bl. 19 i 30
   os.Piękna)

■ Wymiana nawierzchni klatek schodowych w 6-ciu budynkach PDM (bl. 2 os.Wschód,  
   bl.11,12,26,32,34 os. Teklin)

■ Wymiana okienek piwnicznych w 13-u budynkach (bl.3 os. Żeromskiego, bl. 1,3
   os. Centrum, bl. 15,16,22,23b os. Wschód, bl. 2B,11,12,13,40 os. Teklin)

■ Ocieplenie szczytów w dwóch budynkach (7B, 38b os. Teklin)

■ Remonty instalacji odgromowej w 9-ciu budynkach Administracji Zachód

■ Remonty poziomów wodnych w piwnicach w 15 budynkach os. Batorego i Kościuszki

■ I inne prace wynikłe z przeglądów technicznych budynków i instalacji oraz z ich oceny.

2. Fundusz utrzymania zasobów niemieszkaniowych – jest naliczany w wysokości
   0,23 zł/m2 p.u., równo od wszystkich lokali.

   Środki z tego funduszu służą utrzymaniu elementów infrastruktury wspólnej (ciągów
   pieszych, dróg, miejsc postojowych, placów gier i zabaw, punktów składowania odpadów
   itp.)

   W bieżącym roku daje to naliczenia:

   421.549 zł. – w Administracji Zachód,

   536.672 zł – w Administracji Wschód

   Ze środków tego funduszu zaplanowano realizację między innymi:
   ● remonty chodników i uliczek w os. Piękna,

   ● remont parkingu na os. Teklin przy bud. 27 i 28,

   ● rozbudowa elementów małej architektury na wszystkich osiedlach,

   ● rozbudowa pergoli śmietnikowych i zakupy pojemników w Administracji Zachód.

3. Remonty z funduszu gazowego.

            Fundusz ten jest tworzony z naliczeń w wysokości 4,5 zł/lokal miesięcznie,
     z przeznaczeniem na działania remontowo –modernizacyjne na instalacjach. W br. ze
     środków tego funduszu zostaną przeprowadzone prace remontowe instalacji gazowych
     (z wymianą na instalację spawaną) w dwóch budynkach (bl. 6 os. Batorego i bl. 28
     os. Wschód).

            Z kolei fundusz konserwacji instalacji gazowej naliczany w wysokości 2,5 zł/lokal
     miesięcznie, pokrywa koszty corocznych przeglądów urządzeń odbiorczych oraz    
     prowadzenia całodobowego dozoru i konserwacji instalacji gazowej a także koszty usług  
     Zakładu Gazowniczego.

4. Fundusz dźwigów osobowych – jest naliczany w budynkach wysokich z instalacjami
   dźwigowymi, w wysokości – 11 zł/osobę miesięcznie. Tyle płacą mieszkańcy z lokali  
   powyżej I-szego piętra.

   Ci z pierwszego piętra płacą połowę tej stawki, zaś mieszkańcy z parteru są zwolnieni z
   opłat za dźwigi.

Środki z tego funduszu kierowane są na:

● bieżącą konserwację i dozór eksploatacyjny,

● badania dozorowe UDT,

● energię elektryczną,

● działania remontowe (w tym na remonty kapitalne wytypowanych instalacji).

5. Fundusz wymiany wodomierzy.

Środki z tego funduszu gromadzone są comiesięcznie w wysokości 2 zł od sztuki wodomierzy, które są zainstalowane w lokalach. Środki te są wykorzystywane w cyklu
5-letnim, po okresie utraty ważności legalizacyjnej wymienianych wodomierzy.

W 2020 r. wymienione zostanie 2760 szt. wodomierzy na kwotę 197.627 zł.

● w Administracji Wschód w 5-ciu budynkach (bl. 2,12,18 os. Wschód, bl. 15 i 16
   os. Teklin),

● w Administracji Zachód w 12-u budynkach (bl. Hot.-rotacyjny, bl. 1,2,3 os. Słoneczna,
   bl.1,2,3,5,6,7,7B,8 os. Centrum)

----------------------

            Wszystkie przedstawione pozycje prac remontowych są ujęte w planach działań przyjętych na 2020 r. W grupie prac remontowych pokazaliśmy przykłady głównych tematów. Szczegóły i pełne zestawienia są do wglądu w Administracjach Osiedlowych, do których odsyłamy wszystkie osoby zainteresowane planami w obrębie swojego miejsca zamieszkania.


                                                                                                                     Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu