02.05.2020 r.

DO BIUR NASZEJ SPÓŁDZIELNI MOŻNA JUŻ PRZYJŚĆ

            W ślad za urzędami gmin, które są stopniowo odmrażane, także i my otwieramy się szerzej na potrzeby naszych mieszkańców. Coraz więcej spraw będzie można załatwić osobiście, choć do powrotu do stanu sprzed pandemii daleko.

            Od minionego poniedziałku do naszych biur wrócili, w szerszym zakresie załatwianych spraw, interesanci.

W okresie obostrzeń sanitarnych, kiedy fizyczny dostęp mieszkańców do biur i kas spółdzielni, nie był możliwy większość naszych służb funkcjonowała normalnie.

Sprawowany był dozór konserwatorski nad instalacjami, trwała obsługa sanitarna nieruchomości przez Zakłady Porządkowe i gospodarzy, prowadzone były zaplanowane roboty remontowe na poszczególnych nieruchomościach. Prowadziliśmy także konserwację zieleni, w tym koszenie traw w osiedlach.

            Nasi mieszkańcy mogli zgłaszać potrzeby telefonicznie i pocztą elektroniczną.
W sprawach niezbędnych (uzyskanie zaświadczeń z działu lokalowego dla notariusza czy dla Urzędu Miasta) mogli liczyć na fizyczny kontakt z przedstawicielem komórki Spółdzielni, przygotowującej dokumenty.

            Przypomnijmy, że działania ograniczające funkcjonowanie naszych komórek rozpoczęły się z dniem 16 marca br., natychmiast po publikacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. I były to:

a/ zamknięcie obiektów kulturalno – wychowawczych (ODK, KOLIBER, KOLIBER KKF)

b/ zamknięcie biur spółdzielni przed fizycznym kontaktem z interesantami

c/ wstrzymanie funkcjonowania kas spółdzielni w miejscach ich lokalizacji

d/ wstrzymanie przeglądów okresowych w lokalach

e/ nie prowadzenie żadnych prac remontowych w lokalach mieszkańców, z wyjątkiem działań usuwających awarię

f/ zamknięcie z dniem 18 marca br. wszystkich placów gier i zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych.

            Podjęta została decyzja o tym by opóźnienia płatności czynszowych z okresu zamknięcia kas spółdzielni, nie były obłożone naliczonymi odsetkami statutowymi.

Musimy stwierdzić, że nasi mieszkańcy bardzo sprawnie zareagowali na powstałe trudności,
a blisko 75 proc. z nich przekazywało opłaty do spółdzielni, poprzez osobiste konta bankowe, często wykorzystujące stałe zlecenie dla comiesięcznych operacji bankowych.

Efektem takich działań jest to, że po tradycyjnym wzroście zadłużeń czynszowych ( o ok.
8 proc.) w I kwartale, już w miesiącu kwietniu zarejestrowaliśmy jego spadek (o 2 proc.).

            Także szybkie uruchomienie (zabezpieczonych sanitarnie kas) najpierw w ODK ( od 14 kwietnia br.), a następnie w budynku ADM „Wschód” (od 27 kwietnia) pozwoliło na uzyskanie powyższego efektu.

            Jak czytelnicy pamiętają, w drugiej połowie marca, podjęliśmy decyzję
i rozpoczęliśmy codzienną dezynfekcję klamek drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków oraz 40 kabin dźwigów osobowych w budynkach wysokich. Z dniem 8 maja zluzowaliśmy te zabiegi do działań co drugi dzień, zaś z końcem maja kończymy tę operację. Była ona dosyć kosztowna (ok. 80 tys. zł), na którą żadna z tarcz rządowych nie przewidywała dofinansowania dla zarządców budynków, podobnie jak z jakąkolwiek inną pomocą dla mieszkańców spółdzielczych budynków.

            Uwarunkowania okresu pandemii ograniczyły nasze działania statutowe, dotyczące funkcjonowania organów samorządu (Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych), a także oddziaływują wstrzymująco na tryb zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w br.

W miesiącu marcu RN odbyła swe posiedzenie jak w poprzednich miesiącach, zaś
w kolejnych miesiącach: kwietniu i maju na dużych salach w Osiedlowym Domu Kultury, gdzie zachowano obostrzenia i wymogi sanitarne co do odległości i rodzajów zabezpieczeń.

Decyzja co do terminu Walnego Zgromadzenia 2020 r. , zostanie podjęta po decyzjach Rady Ministrów, dopuszczających odbywanie zgromadzeń, powyżej 50 osób w naszych Domach Kultury. Przypuszczamy, że będzie to termin w miesiącu wrześniu br.

            Dzisiaj informujemy czytelników i naszych mieszkańców, że z dniem wczorajszym
(1 czerwca) otworzyliśmy, przy funkcjonujących obostrzeniach sanitarnych, trzy biura Spółdzielni (przy ul. Środkowej 35 i w obydwu budynkach Administracji Osiedlowych).

I tak:

► W biurze Zarządu Spółdzielni zostają otwarte i uruchomione:

- kasa przyjmująca wpłaty czynszowe

- dział członkowsko – lokalowy

- komórka kontroli rozliczeń czynszowych

- komórka windykacji czynszowej i dodatków mieszkaniowych

- stanowisko ds. rozliczeń kosztów ciepła i wody

- sekretariat /przyjęcia korespondencji/

- przyjęcia interesantów przez członków Zarządu /po wcześniejszym zgłoszeniu/

► W biurach Administracji Osiedlowych

- przyjęcia interesantów

Uwaga: Liczba interesantów wpuszczanych do biura będzie ograniczona, zaś w komórce załatwiającej sprawę może przebywać jedna osoba, zabezpieczona w maskę lub przyłbicę
i rękawiczki.

            Każda osoba będzie zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk przy wejściu na teren biur spółdzielni.

            Dokładne wymagania, co do sposobu postępowania interesantów i załatwiania spraw przedstawiają opisy, które umieściliśmy na tablicach informacyjnych i drzwiach
w poszczególnych obiektach i komórkach spółdzielni.

------------------

            Dlatego zapraszając naszych mieszkańców do biur, przepraszamy za tak długi okres ograniczonych kontaktów z Państwem, wynikłych z panującej pandemii i prosimy o dalsze stosowanie się do obowiązujących nadal wymogów sanitarnych. Korzystne byłoby również, ze strony mieszkańców, by w szerszym zakresie wykorzystywali kontakty telefoniczne
i mailowe jakie w minionym okresie udało się wspólnie wypracować. Serdecznie do nich zachęcamy.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu