22.12.2020r.

ŻEGNAMY STARY 2020 ROK.

Mijający 2020r. jest tym o którym chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. To okres, który w efekcie światowej pandemii nieznanej dotychczas zarazy, wywrócił porządek
oraz życie światowego i naszego społeczeństwa. Wprowadził zagrożenia i traumę niespotykaną u nas od czasów wojennej pożogi w latach 1939 – 45. Pokazał on jak jesteśmy mali i bezradni wobec czających się żywiołów, czy to zdrowotnych, czy klimatycznych.

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa kończy 63 rok swojego istnienia, kończy też 31 rok funkcjonowania w nowych, zmienionych warunkach społeczno-gospodarczych, po przewrocie politycznym w kraju w 1989r. – na szczęście przewrocie bezkrwawym, choć obfitującym w szereg dramatycznych wydarzeń dla naszej gospodarki, w tym dla funkcjonowania naszej spółdzielni .

W mijającym roku nie występowały nowe zawirowania prawne wokół spółdzielczości, gdyż parlament nie zajmował się jej problematyką, a działania jakie dotykały spółdzielczość mieszkaniową to te, związane z sytuacją pandemiczną w kraju.

Spółdzielnie w kraju, w tym i nasza skupiły się na wprowadzaniu zaleceń i obostrzeń sanitarnych na terenach administrowanych zasobów (dezynfekcja drzwi do klatek, kabin dźwigowych, pomieszczeń administracyjnych obsługujących mieszkańców, ograniczenia
w funkcjonowaniu placów zabaw i rekreacji, domów kultury, działów obsługi interesantów
i kas dla mieszkańców).

Promowaliśmy wśród mieszkańców kontakty z placówkami spółdzielni telefoniczne lub za pomocą poczty elektronicznej oraz opłaty czynszowe poprzez zlecenia bankowe z kont indywidualnych. Działania techniczno-kontrolne wewnątrz lokali mieszkalnych ograniczyliśmy do niezbędnych. Wszystko to robimy dalej przez cały czas, dopóki nie zdjęte zostaną obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Rząd RP. Szkoda jedynie , że władze państwowe nie dostrzegają wysiłku finansowego spółdzielni i jej członków i nie próbują wspomóc naszych działań w zakresie zabezpieczania spółdzielni w środki finansowe na działania sanitarne i dezynfekujące.

W żadnej z tarcz antycowidowych rządu, pomoc dla spółdzielni nie została ujęta, pomimo wydatkowania przez nie środków na te działania. My w naszej Spółdzielni wydaliśmy na nie w br. dodatkowo blisko 150 tys. zł, które zwiększą koszty eksploatacji
w nieruchomościach.

Ale problemy sanitarne nie zatrzymały naszych corocznych działań. Realizujemy nasze podstawowe funkcje statutowo-gospodarcze, takie jak budowa nowych mieszkań, utrzymanie funkcjonujących budynków mieszkalnych i infrastruktury je obsługującej, prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i samorządowej. Pomimo, że rządowy program „mieszkanie +” poniósł w kraju całkowite fiasko, a jego efekty za kilkuletni okres to około
3 tys. mieszkań, my w naszej spółdzielni budujemy spółdzielcze mieszkania.

Budujemy je dla ludzi mających zdolność kredytową, ale także dla ludzi korzystających ze zdolności kredytowej spółdzielni (mieszkania o statusie lokatorskim) w budynku przy
ul. Spółdzielczej 7 na os. Piękna, których będzie 6 w grupie 24 lokali. Rozpoczęliśmy także realizację budynku na os. Batorego I (o 50-ciu lokalach mieszkalnych) w którym połowa lokali będzie miała status lokatorski. Decyzji o kredytowaniu przedsięwzięcia z Krajowego programu ( z Banku Gospodarstwa Krajowego) oczekujemy w najbliższym czasie.

W działaniach organizacyjno-finansowych, których poprawność potwierdzają stosowne oceny biegłego badającego nasze coroczne sprawozdanie finansowe, nadal mierzymy się ze skutkami zubożenia, które w minionym trzydziestoleciu dotknęło wiele rodzin naszych mieszkańców. Także zmiany ustawowe, wprowadzone do ustawy spółdzielczej, dopuszczające zwłokę w płatnościach za lokal, wprowadziły opóźnienia do naszych działań windykacyjnych. Rok 2019 zamknęliśmy zadłużeniem w lokalach mieszkalnych kwotą 3,674 mln zł, co stanowiło 8,33% w stosunku do całorocznych naliczeń czynszowych (w 2018r. było 8,70%).

Ale nasze tegoroczne intensywne działania windykacyjne, o czym pisaliśmy miesiąc temu, spowodowały, że w okresie 9-ciu miesięcy (stan na 30.10.br) zadłużenie naszych mieszkańców, w stosunku do początku roku spadło o 301.003 zł. Mamy nadzieję, że mijający rok zamkniemy jego istotnym zmniejszeniem.

W działaniach eksploatacyjnych czyniliśmy starania by wyegzekwować od firm obsługujących nasze budynki wysoką sprawność i poprawność obsługi (dostawy ciepła
– PEC, dostawy wody i odbioru ścieków – PGK, energetyki elektrycznej, Gazowni oraz Operatora Wywozu Odpadów). Nasze niepowodzenia notujemy jedynie na styku z władzami miasta (odpowiedzialnymi za sprawność systemu gospodarki odpadowej w mieście) oraz
z Operatorem. Wielomieszkaniowe osiedla, w których domostwa rodzinne skupione są wokół ograniczonej grupy osiedlowych pergol śmietnikowych, potraktowano w Miejskim Regulaminie Gospodarki Śmieciowej, jak domostwa do których przypisano po jednym punkcie odbioru odpadów. Zwielokrotnia to często po stokroć razy płatności dostawców śmieci do jednej pergoli. Natomiast miejski regulamin traktuje taki punkt, jakby obsługiwał on jedynie jedno gospodarstwo domowe i nakazuje opróżniać ten punkt z odpadów gabarytowych 4 razy w roku. To jest oczywisty absurd i nonsens. Żerują na tym „dzicy” podrzucacze swoich odpadów poprodukcyjnych (dziesiątki starych opon, metale, opakowania), których odpady lądują przy spółdzielczych pergolach i nie są oni niepokojeni w swoich bezprawnych działaniach przez służby porządkowe miasta (Straż Miejska, Policja). Natomiast Straż Miejska dziarsko i jak sądzimy z przykazania władz, śle nam ostatnio ostrzeżenia i grozi mandatami. Mandatami, którymi obok kosztu wywozu „cudzych śmieci” obciążymy naszych mieszkańców „dodatkowo”, obok wnoszonych płatności za śmieci, które płacą oni jak pozostali mieszkańcy miasta. I to jest „nienormalność”, którą jak liczymy uda się w Nowym Roku, przy udziale ludzi rozsądnych zlikwidować.

W mijającym roku, pomimo panujących obostrzeń zrealizowaliśmy w większości zadania zawarte w programach prac modernizacyjnych budynków i ich infrastruktury osiedlowej. Ponadto doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz utrzymania wymogów ich stanu technicznego (pomimo obostrzeń pandemicznych covida), zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Celem naszych działań w minionym roku było jak zwykle zapewnienie technicznego bezpieczeństwa mieszkańcom i bezpieczeństwa ekonomicznego dla finansów spółdzielni.

Pamiętaliśmy też o potrzebach duchowych naszych członków (w tym w pierwszej kolejności dzieci), którym pomimo obostrzeń sanitarnych proponowaliśmy różne formy działań społeczno-kulturalnych w naszych placówkach „ODK” „Koliber” i „Koliber – KKF”. Pamiętamy też o naszych seniorach, dla których niestety w mijającym roku nie mieliśmy propozycji, ze względu na szczególne obostrzenia sanitarne dla tej grupy wiekowej. Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami i czekamy na Was w naszych placówkach, gdy tylko to będzie możliwe.

                                                           ---------------------------------------  

Chcielibyśmy na koniec przekazać naszym członkom informację o tym, że w pierwszych dniach grudnia dotarł do nas list polustracyjny ze Związku Rewizyjnego, w związku
z kontrolą pełną działalności spółdzielni za lata 2017 – 2019, którą przeprowadzono u nas w okresie m-cy październik – grudzień br. List pozytywnie opisuje poprawność funkcjonowania ŻSM, jej systemu prawnego, prawidłowości decyzji statutowych i funkcjonowania jej organów statutowych. Podkreśla prawidłowość prowadzenia działań inwestycyjnych
i eksploatacyjnych oraz dobrą gospodarkę ekonomiczno-finansową. List nie zawiera żadnych zaleceń, co świadczy o braku ogólnych uwag co do poprawności działania w Spółdzielni.

Odnosząc się do tej informacji i pisząc w naszej rubryce „Życie Żyrardowa” po raz ostatni
w bieżącym roku, pragniemy przekazać wszystkim naszym członkom i mieszkańcom, zaś
w szczególności aktywnym działaczom samorządu spółdzielczego, pracownikom
i współpracownikom Spółdzielni życzenia PEŁNYCH CIEPŁA, SPOKOJU i RADOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ POMYŚLONOŚCI I SUKCESÓW W NOWYM 2021 ROKU.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu