19.10.2021r.

Z kraju – To warto wiedzieć

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
– KTÓRĘDY UCIEKA CIEPŁO ?

            Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii co z kolei pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem się zimą czy chłodzeniem latem.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu do budynku zmian, które pozwolą ograniczyć straty cieplne do minimum. Można to osiągnąć między innymi przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Straty ciepła następują przez poszczególne elementy konstrukcyjne budynku, a ich kierunki pokazuje poniższa prezentacja.

Ich zdefiniowanie i plan likwidacji poprzez dokonane zmiany wykaże przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Audyt energetyczny pokazuje najbardziej optymalny pod względem energetycznym i ekonomicznym możliwy do przeprowadzenia, zakres prac modernizacyjnych w budynku, mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Termomodernizacja obejmuje szereg działań polegających na:

ociepleniu ścian, dachów i stropodachów, stropów nadpiwnicznych,

wymianie okien i drzwi zewnętrznych na bardziej energooszczędne,

likwidacji indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie budynków do systemu
   grzewczego,

modernizacji źródeł ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji
   (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w silniku gazowym),

modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w kierunku
   zmniejszenia zapotrzebowania na energię,

modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego.

Analiza efektywności zestawu wszystkich działań termomodernizacyjnych przy budynkach pokazuje, że najważniejsze z nich jest ocieplenie ich ścian zewnętrznych. Jego przeprowadzenie pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 50%.

To dlatego u nas w Spółdzielni w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia podjęliśmy takie działania na kilku budynkach w os. Kościuszki i os. Wschód, Teklin. Były to działania w ramach środków na docieplenie budynków uruchomionych przez Program Rządowy
w 100% refundowanych przez Budżet Centralny. Ocieplenie budynków odbywało się wtedy w technologii okładzin eternitowych i wełny mineralnej, pokrywanych elewacją tynkową bądź blachą tłoczoną (tzw. systemu kanadyjskiego).

            System ociepleń został w kolejnych latach wyparty i zastąpiony przez  coraz nowsze systemy (ATLAS, ETICS itp.), w którym ściany są ocieplone płytami termoizolacyjnymi, siatką z włókien szklanych i zaprawami, które skutecznie zabezpieczają warstwę izolacji termicznej przed procesami korozyjnymi.

Z tym, że w kolejnych latach zanikały systemy wspomagania tych robót przez Budżet Centralny czy przez środki unijne na działania ociepleniowe dla budynków z rejonu Centralnej Polski. Otrzymywały takie środki organizacje mieszkaniowe z rejonów kraju które uznano za zaniedbane (ściana wschodnia) czy z woj. zachodnich.

Dlatego u nas ustaliliśmy priorytety dla wszystkich działań termo modernizacyjnych
i według nich się poruszaliśmy.

● Pierwsze działania z tego zakresu jakie prowadziliśmy były skierowane na usprawnienie systemu grzewczego w budynkach. Przeprowadziliśmy w ich trakcie czyszczenie instalacji i oprzyrządowanie jej w termozawory grzejnikowe oraz wprowadzenie systemu rozdziału kosztów ciepła w budynkach (poprzez podzielniki wyparkowe a następnie elektronczne ze zdalnym odczytem). Przeprowadzono też jej modernizację poza lokalami, uzbrajając
w niezbędne elementy regulacji piony i poziomy budynkowe. W tym samym czasie Dostawca ciepła zmodernizował instalację węzłów budynkowych, która uzyskała wszystkie systemy automatycznej regulacji (w tym pogodowej).

Oszczędności w kosztach ogrzewania jakie uzyskaliśmy poprzez termomodernizację były znaczące i sięgały 30%.

● Kolejne działania to ocieplenie ścian osłonowych budynków. Obok wspomnianych 8-miu budynków ocieplonych w początku lat 90-tych starymi technologiami, w kolejnych działaniach w latach 2004 ÷ 2008 ociepiliśmy ściany 49-ciu budynków, zaś w kolejnych 2011 ÷ 2015 ocieplono 18 budynków. Wszystkie te budynki ocieplono materiałami izolacyjnymi w nowych technologiach. Ich koszty pokryte zostały kredytem jaki zaciągnięty został przez Spółdzielnię, a mieszkańcy koszty docieplenia budynku spłacali przez kilkanaście lat w ratach włączonych do opłat czynszowych . Pragniemy poinformować, że z tej grupy budynków mieszkańcy z 53-ech spłacili już koszty docieplenia w całości. Ociepliliśmy też cokoły w 10-ciu budynkach i ściany szczytowe
w 22 budynkach.

● Ocieplenie stropodachów budynków (poprzez wprowadzenie do ich przestrzeni pianki celulozowej) wykonano u nas w 137-u budynkach. W 5-ciu budynkach typu Czerskiego (gdzie brak przestrzeni stropodachowej) ocieplenia dachów dokonaliśmy styropapą nakładaną od zewnątrz.

● Dokonaliśmy też wymiany okienek piwnicznych i okien klatkowych na nowe z tworzyw
   sztucznych w 154-ech budynkach.

● W 82-u budynkach wymieniliśmy drzwi wejściowe na nowe (aluminiowe).

● Zmodernizowaliśmy instalację elektrycznego oświetlenia klatek i piwnic, poprzez wymianę i zainstalowanie lamp ledowych z czujnikami ruchu w 146-ciu budynkach. Na zewnątrz przed wejściem do klatek zainstalowano oprawy oświetleniowe z czujnikami światła zewnętrznego.

-------------------------------

Zakres warunków klimatycznych, w których człowiek może przebywać ciągle bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu, jest dosyć ograniczony. Jeszcze wyższy jest przedział temperatur i wilgotności powietrza, który można by uznać za komfortowy dla ludzi. Żyjemy w klimacie umiarkowanym charakteryzującym się jednak dosyć dużą zmiennością. W naszym kraju zdarzają się temperatury powietrza rzędu + 32oC czy – 30oC – na szczęście sporadycznie.
           W związku z tym budynki przeznaczone do stałego pobytu ludzi powinny zapewniać odpowiednie odizolowanie pomieszczeń od wpływów klimatycznych (brak przeciągów, temperatury powietrza w granicach 18 ± 2oC, wilgotność powietrza 50÷60%), tak latem jak i zimą. W tym drugim przypadku, ze względu na znacznie większą różnicę temperatur, tak wewnątrz jak i na zewnątrz, jest to o wiele trudniejsze.

            W ocieplonym budynku panuje odpowiedni mikroklimat. Zimą powierzchnia ścian nie ulega wychłodzeniu, a w upalne dni lata – izolacja termiczna zapewnia wnętrzom przyjemny chłód. Konstrukcja budynku nie jest wtedy narażona na wahania temperatury. Ocieplenie budynków powoduje ponadto zmniejszenie zużycia energii i tym samym przyczynia się do ochrony środowiska.

W dyskusji na temat ociepleń budynków, poza względami ekonomicznymi
i eksploatacyjnymi istotne są również kwestie zdrowotne. I to nie tylko pod kątem wpływu przebywania w zimnych pomieszczeniach na rozwój schorzeń reumatycznych, czy chorób dróg oddechowych.

            W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, do powietrza przedostają się nadmierne ilości pary wodnej, pochodzącej z powietrza wydychanego przez użytkowników,
z przygotowywanych posiłków (wskutek parowania gotowanych potraw i jako produkt spalania np. gazu ziemnego), uwalnianej podczas prania czy kąpieli. Jeżeli ciepłe i wilgotne powietrze będzie miało kontakt z chłodną, bo źle wyizolowaną pod względem termicznym przegrodą, to na jej powierzchni dochodzić będzie do kondensacji pary i powstawania wykroplin. Tak będzie się osadzać kurz i zawarte w nim zarodniki grzybów i pleśni, przekształcające się w grzybnie. Stanowią one bardzo silny czynnik alergizujący.
            Dbałość o odpowiednie właściwości termoizolacyjne naszych budynków ma zatem kilka istotnych argumentów przemawiających za tym, że ich ocieplenie, to konieczność, a nie kaprys. I taki argument kierujemy do czytelników, naszych mieszkańców, którzy nie podjęli dotychczas decyzji co robić z nieocieplonymi ścianami ich budynków (w szczególności tych zrealizowanych w niedoskonałych technologiach systemu WK-70, płyty żerańskiej lub systemu OWT).

            W załączeniu pokazujemy fotografie termograficzną ścian budynku a/ nieocieplonego - w którym ciepło (kolor pomarańczowy) przenika przez całe ściany, b/ budynku ocieplonego – gdzie warstwa izolacji powoduje, że ściana budynku na zewnątrz (kolor niebieski) ma znacznie niższą temperaturę, ze względu na małe przenikanie ciepła.

b

 

a

 

Ps. W artykule wykorzystano materiały z miesięcznika Nieruchomości.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu