MELDUNKI ZE SPÓŁDZIELCZYCH BUDÓW

            Realizacja inwestycji mieszkaniowych, w tym budowa nowych mieszkań jest dla naszej Spółdzielni działaniem prorozwojowym, powiększającym majątek wspólny wszystkich jej członków. Jest elementem działania w polityce społecznej wspierającej starania Państwa wobec Obywateli, dla zapewnienia im mieszkania wraz
z infrastrukturą. Natomiast podmioty prywatne w tym developerzy, w działalności budowlanej widzą jedynie maksymalizację zysku jaki można z niej osiągnąć.

Todlatego spółdzielcze budownictwo, jest od lat realizowane w systemie non profit (bez zysku), często też wykorzystuje w tej działalności pomoc systemową Państwa, wspomagającego budownictwo dla rodzin z grupy średniej czyli mniej zamożnej.

            W chwili obecnej realizujemy budynek przy ul. 11 Listopada 8 o 50-ciu lokalach mieszkalnych. Lokale te będą przydzielane w systemie lokatorskim, po wniesieniu wkładu
w wysokości 30 proc. kosztów budowy lokalu. Pozostała część kosztu jest finansowana kredytem z Banku Gospodarstwa Krajowego (wspomaganym przez Budżet Centralny)
i rozłożonym do spłaty przez 30 lat, przy niskiej stopie oprocentowania.

            Przepisy warunkujące udzielenie kredytu narzucają rygory przydziału lokali jedynie osobom (Rodzinom), które nie posiadają własnego samodzielnego lokalu. Tego warunku drobiazgowo przestrzegamy w imię solidaryzmu potrzeb naszych przyszłych spółdzielców. Dlatego od początku naboru przyszłych użytkowników trwa weryfikacja wniosków i ocena ich poprawności i zasadności. W chwili obecnej zweryfikowano pozytywnie i podpisano umowy z 35-cioma wnioskodawcami. Wszyscy oni wpłacili już 2 raty należności z tytułu wkładu jaki należy wnieść przed przekazaniem lokalu.

            Przypominamy, że w budynku znajdować się będzie 50 lokali (wszystkie
z balkonami), w tym typu M-4 (57,1 m2) – 10 lokali i pozostałe typu M-3 (47 m2). Ustalona na poziomie non profit z Bankiem Gospodarstwa Krajowego cena 1 m2 lokalu to 5,700 zł, przy wykończeniu lokalu pod klucz. Cena ta ulegnie zmianie w związku z gwałtownymi ruchami inflacyjnymi w budownictwie. Do jakiego poziomu, jeszcze nie ustaliliśmy.

Oceniliśmy aktualny stan zaawansowania inwestycji, który wynosi ponad 17,8 proc.

W zakresie robót budowlanych wykonano:

● żelbetowe ściany piwnic i strop nad piwnicami    - 100 proc.

● izolację pionową i poziomą ścian piwnic              - 100 proc.

● ściany parteru i strop nad parterem                        - 100 proc.

● budowę ścian I piętra                                             - 50 proc.

W zakresie robót instalacji zewnętrznych wykonano:

● przyłącze wody                                                      - 100 proc.

● drenaż opaskowy wokół budynku                         - 50 proc

            W budynku przy ul. 11 Listopada 8 do realizacji ścian wewnętrznych i zewnętrznych projektant zastosował bloczki budowlane (tzw. silka) z kompozytów materiałowych, które charakteryzuje wysoka jakość, trwałość i duża wytrzymałość akustyczna.

Te jakościowe cechy utrudniają jednak obróbkę tych bloczków (klejenie) w temperaturze poniżej 0oC. Stąd zahamowanie prac które wystąpiło tu na przełomie miesięcy grudnia
i stycznia. Aktualnie wobec poprawy warunków temperaturowych prace na budowie ruszyły do przodu.

Druga naszainwestycja, budynek na osiedlu Piękna przy ul. Spółdzielczej 5. Tutaj technologia i zastosowane materiały są identyczne jak przy bliźniaczym budynku, oddanym rok temu na tym samym osiedlu, też o 24 lokalach.

Nowum w tym budynku, to dźwig osobowy i 6 wbudowanych garaży, zlokalizowanych
w części piwnicznej.

Pisaliśmy o tym budynku przed dwoma miesiącami. Jego realizacja przebiega sprawnie. Wykonawca stawia ściany II-ego piętra budynku.

W budynku tym lokale będą miały po wybudowaniu status odrębnej własności (podobnie jak garaże). Wykończenie lokali w systemie deweloperskim.

Według ocen spółdzielczych służb inwestycyjnych stan zaawansowania budowy, której zakończenie przewidywane jest do 31.12.2022 r. – wynosi około 21,09 proc.

Wykonane w zakresie robót instalacji zewnętrznych:

● drenaż opaskowy wokół budynku                                     - 95 proc.

Wykonanie w zakresie robót budowlanych:

● ławy i fundamenty                                                             - 100 proc.

● ściany i stropy piwnic do I piętra włącznie                       - 100 proc.

● schody żelbetowe do II piętra                                            - 100 proc.

● ocieplono i wykonano izolację pionową ścian piwnic

● trwają prace przy wykonywaniu ścian II piętra i ścianek działowych parteru.

            Będziemy śledzili z naszymi Czytelnikami postępy robót na budowach i informowali na bieżąco o wszystkich ewentualnych odchyleniach od przyjętych założeń.

Zarząd ŻSM

ul. 11 Listopada 8

ul. 11 Listopada 8

ul. Spółdzielcza 5

ul. Spółdzielcza 5

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu