08.03.2021r

PLANY GOSPODARCZE SPÓŁDZIELNI NA 2022 r

            W minionym tygodniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zatwierdziła do realizacji plany techniczno-ekonomiczne ŻSM na 2022 r. Plan ekonomiczny w obszarze działalności podstawowej sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym i o dostępny na dzień jego sporządzenia – aktualny poziom kosztów oraz o zamierzenia modernizacyjno – remontowe dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz danego osiedla.

            W planach wyszczególniono koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
w nieruchomościach oraz ich częściach wspólnych. Ponadto wykazano w nim koszty zasobów mieszkaniowych przeznaczonych do wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej, odpisy na fundusze remontowe oraz opłaty za media i usługi komunalne, a także nakłady na działalność społeczno – wychowawczą.

            Kwota kosztów planowanych na 2022 r. (wraz z bilansem otwarcia na 1 styczeń br.) wynosi 55.577.295,14 zł. W porównaniu do planów 2021 r. nastąpił wzrost o 6.802.516,32 zł., na co główny wpływ mają dotychczas wprowadzone podwyżki żyrardowskiego PEC-u dotyczące centralnego ogrzewania i podgrzania wody (stanowiące 80% całego wzrostu).
W 2021 r. koszty grzania w planie były na poziomie 15.795 mln.zł. zaś w bieżącym
21.204 mln.zł.

Plan obejmuje wyniki na nieruchomościach z roku 2021 w wysokości zbiorczej ujemnej –

     205.403,88 zł. (w 2020 r. było – 405.012,02 zł.). I tak:

     - w 14 nieruchomościach odpisy są wystarczające na pokrycie planowanych w 2022 r.  
       kosztów

- w 68 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki

- w 79 planujemy podwyższenie stawki.

► Stawki energii elektrycznej na pokrycie planowanych w 2022 r. kosztów (suma wyników
     w 2021 r. - +96.688 zł.)

- w 40 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki

- w 15 nieruchomościach jej podwyższenie

- w 106 nieruchomościach pozostawienie bez zmian.

► W 2021 r. czterokrotnie zmieniały się taryfy u naszego Dostawcy (PEC-u) :od 1 lutego
o 2 proc, od 1 kwietnia o 3,49 proc., od 1 września o 8,91 proc., od 1 listopada o 12,21 proc. (wzrosty liczone w stosunku do stawki poprzedniej). Natomiast od 1 lutego 2022 r. stawka wzrosła po raz 5-y o 37,20 proc. w stosunku do stawki styczniowej.

► Nie zmieniły się stawki opłaty za wodę i ścieki (PGK)

► Od 1 lutego 2022 r. mamy nową stawkę opłaty za śmieci (28,5 zł/osobę) wyższą od poprzedniej o 11,75 proc.

W 2022 r. BĘDĄ WIĘC OBOWIĄZYWAŁY

1. Stawki miesięczne opłat ustalone w oparciu o:

1. 1. Naliczenie składników na m2 p.uz. lokalu miesięcznie, w tym:

       ■ eksploatacja w poszczególnych budynkach

         - od 2,00 do 2,53 zł/m2 p.uż./ miesięcznie – dla członka spółdzielni

         - od 2,40 do 3,04 zł/m2 p.uż. /miesięcznie dla nie członków

■ konserwacja – 0,32 zł/m2 p.uż. /miesięcznie (bez zmian)

■ energia elektryczna administracyjna od 0,04 do 0,30 zł/m2p.uż. miesięcznie

■ opłata przekształceniowa gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wysokości wskazanej w zaświadczeniu wydanym przez Prezydenta Miasta

■ podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej na 2022 r. przez Radę Miasta Żyrardowa (w zależności od powierzchni gruntu przypisanej do nieruchomości)

■ fundusz remontowy nieruchomości:

● fundusz remontowy nieruchomości (bez kredytu na docieplenie)
– os. Sikorskiego, Żeromskiego, Kościuszki oraz budynki – Narutowicza 2,  Narutowicza 4, Łubieńskiego 22                     - 1,35 zł/m2 p.uż./m-c

- pozostałe budynki                                       - 1,20 zł/m2 p.uz./m-c

● fundusz remontowy nieruchomości (spłacające kredyt na docieplenie)

- os. Sikorskiego, Żeromskiego, Kościuszki oraz budynki – Narutowicza 2, Narutowicza 4, Łubieńskiego 22                     - 1,13 zł/m2 p.uż./m-c

- pozostałe budynki                                       - 0,98 zł/m2 p.uż./m-c

■ utrzymanie zasobów niemieszkaniowych stanowiących mienie Spółdzielni

                                                                                   - 0,30 zł/m2 p.uż. /m-c

■ działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (członkowie Spółdzielni)

                                                                                   - 0,25 zł/m2 p.uż./m-c

1.2 Składniki naliczane na osobę, lokal lub wodomierz (miesięcznie)

■ wywóz odpadów komunalnych segregowanych        - 28,50 zł/osobę

■ fundusz remontowy instalacji gazowej                       - 4,50 zł/lokal

■ konserwacja instalacji gazowej                                  - 2,50 zł/lokal

■ dźwigi osobowe (budynki wysokie)               - 0,00 zł parter

                                                                                   - 5,50 zł/os/m-c I piętro

                                                                                   - 11,00 zł/os/m-c od II piętra powyżej

■ opłata na wymianę wodomierzy

                        - bud. ul. Okrzei 21/23                       - 3 zł/wodomierz/m-c

                        - pozostałe budynki                            - 2 zł/wodomierz/m-c

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokalu (miesięcznie)

■ opłata za koszty dostawy ciepła

■ zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualne dla lokalu)

■ zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

■ opłata za nierozliczającą się wodę zimną w budynku wynikłą z różnic wskazań wodomierza głównego i sumy wodomierzy lokalowych

■ zaliczki na podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)

■ opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych ( 5 m3x liczba osób x 14,49 zł)

■ opłaty ryczałtowe za podgrzanie wody do lokali nieopomiarowanych (2 m3 x cena podgrzania w budynku)

■ opłaty za zużycie gazu w lokalu budynku bez gazomierzy lokalowych (wg rozliczenia na osobę)

■ opłaty stałe za gotowość podgrzania wody.

2. Opłaty za garaż

            Roczną stawkę ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych
i zależnych od nich opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ( nie podlegały przekształceniu ustawowemu) oraz podatków od nieruchomości uchwalonych prze Radę Miasta. Pozostałe składniki ustalono zgodnie z umową z Zakładem Porządkowym, uwzględniając koszty za sprzątanie terenu, a także z kosztami polisy ubezpieczeniowej i kosztami ogólnymi.

Do stawki garażowej zgodnie z ustawą o VAT doliczono podatek 23 proc. Stawka opłat za garaż jest różna w poszczególnych zespołach i kształtuje się od 20,5 zł/m2 do 21,46 zł/m2 (rocznie)

-------------------------------------------

            Pobieżna analiza przedłożonych przez nas składników planów finansowych pokazuje, że tylko w niewielkim zakresie zmieniają się składniki opłat zależne od Spółdzielni.

Główne wzrosty, jakie zakładamy przy uwzględnieniu wyników i aktualnych cen usług oraz sygnalizowanego poziomu inflacji obejmują: energię cieplną (wzrost o 34,2 proc), energię elektryczną administracyjną (+23 proc), koszty utrzymania zasobów niemieszkalnych (modernizacja i utrzymanie terenów osiedlowych, chodników, uliczek, placów zbaw, zieleni, pergol śmietnikowych itp).

            Nie jest wykluczone, że będziemy się musieli ponownie zmierzyć ze wzrostem cen energii cieplnej i elektrycznej powodowanej naszymi opóźnieniami krajowymi w rozwoju czystej energetyki.

            Nie zakładamy gwałtownych obciążeń w opłatach za gaz ziemny, ponieważ problem dotyka u nas jedynie 11 budynków z odbiorem gazu przez liczniki zbiorcze do zasilenia kuchenek gazowych. Nasze planowane obciążenia z tego tytułu to poziom 107 tys. zł. Do analizy i decyzji o zmianach w II półroczu pozostawiamy wzrosty kosztów sprzątania
i bieżącej konserwacji technicznej.

------------------------------------------------

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów Spółdzielni na 2022 r pokrywany wpływami od użytkowników lokali zamyka się kwotą 55,577 mln. zł. (w 2021 r. było 48,774 mln.zł.).

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 21,204 mln. zł. na zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody
   (w 2021 r. było 15,795 mil. zł)

● 6,319 mln. zł. na zakup wody i odprowadzenie ścieków ( w 2021 r. było 6,397 mln. zł.)

● 0,491 mln. zł. na zakup energii elektrycznej administracyjnej (w 2021 r. było 0,380 mln.  
   zł.)

● 1,827 mln. zł na utrzymanie stanu sanitarnego, dezynfekcję sprzętu i zwalczanie skutków
   zimy ( w 2021 r. było 1,824 mln. zł.)

● 4,143 mln. zł. na wywóz odpadów komunalnych z osiedli ( w 2021 r. było 3,838 mln. zł. )

● 1,176 mln. zł. opłaty na rzecz gminy ( w 2021 r. było 1,146 mln. zł.)

● 1,675 mln. zł. na działania dozorowe i na konserwację bieżącą ( w 2021 r. było 1,709 mln.
   zł.)

● 5,218 mln. zł. na działania remontowe w budynkach ( w 2021 r. było 5,455 mln. zł.)

● 1,408 mln. zł. na utrzymanie zasobów niemieszkalnych ( w 2021 r. było 1,104 mln. zł.)

● 0,913 mln. zł. na spłatę kredytów (ociepleniowe i inwestycyjne) ( w 2021 r. było 1,055 mln.
   zł.)

----------------------------------------

            Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych Spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w dziale organizacyjno samorządowym oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl.

            Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu