.03.2023r.

CIEPŁOWNICZA PARANOJA

            Koszty opłat za energię cieplną dostarczaną do lokali, czy zawartą
w podgrzewanej wodzie użytkowej już dawno przekroczyły u nas w Spółdzielni połowę wszystkich kosztów. Szczególnie ubiegłoroczne i tegoroczne podwyżki cen energii cieplnej spowodowały że udział tego czynnika to blisko 2/3 całego czynszu. Koszty te
w ostatnim okresie zaczęły ciążyć wszystkim naszym mieszkańcom.

            Dlatego warto dokładnie wiedzieć skąd się te koszty biorą, kto je wywołał i kto decyduje o ich poziomie. Na pewno cen dostaw energii cieplnej nie ustalają Zarządcy budynków, kierownictwa spółdzielni mieszkaniowych, czy innych instytucji mieszkaniowych np. T.B.S-ów.

            Ceny te pod postacią taryf cieplnych ustalają producenci ciepła w uzgodnieniu ze swoimi organami nadzorczymi (Rada Miasta, Prezydent Miasta) w oparciu o analizę swoich kosztów i sytuację na rynku paliw. Przygotowane taryfy cieplne są przekazywane do krajowego regulatora jakim jest w Polsce, funkcjonujący od 1997 r. centralny organ państwowy – Urząd Regulacji Energetyki, który po ich analizie zatwierdza je na wnioskowanym przez Producenta Ciepła (PEC- Żyrardów) poziomie lub przekazuje do korekty. Taryfy takie obowiązują więc od terminu ich zatwierdzenia do kolejnego w którym producent chce zgłosić zmiany.

            Nie ma więc tu miejsca na dyskusję odbiorców ciepła o jakiejkolwiek zmianie poziomu taryf.

            Wróćmy zatem do m. Żyrardowa, gdzie Dostawcą ciepła dla większości budynków wielolokalowych (w tym do wszystkich spółdzielczych) jest PEC-Żyrardów. Ciepło jakie on produkuje i przekazuje do sieci miejskiej zostało zakwalifikowane przez Rząd RP jako ciepło systemowe podlegające ochronie przez tarczę rządową w okresie aktualnego kryzysu paliwowego.

Tarcza dopuszczała bowiem maksymalną cenę wytworzenia ciepła dla odbiorców
z budynków mieszkalnych, do pewnego poziomu kosztów. Gdy w sposób uzasadniony ekonomicznie były one wyższe, nadwyżkę tę pokrywał Budżet.

            Tylko, że przez cały kryzysowy rok 2022, producent ciepła w Żyrardowie podnosił cenę dwukrotnie (od 1.02 i od 15.09), zaś w roku bieżącym zrobił to już trzykrotnie (od 1.01; od 14.02 i 1.03).

            Po ostatnich wnioskach PEC zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, cena gigadżula (GJ) energii PEC-u wynosiła brutto 148,88 zł/GJ (od 14.02.) i 172,03 zł/GJ (od 1.03.br,)

            Nasza ocena sytuacji, którą chcemy czytelnikom uświadomić pokazuje, że w okresie od 15 września 2022 r. GJ energii kosztował 109,59 zł. (brutto), do chwili obecnej zdrożał
o 57 proc.

My w ŻSM reagujemy na takie zmiany poprzez podnoszenie poziomu indywidualnych zaliczek. Skąd jej wzrost dla naszych budynków o około 40 proc.

            Dla porównania podajemy, że tam gdzie Zarządca budynków nie reagował wcześniej na zmiany cen w 2022 r., naraził swoich mieszkańców na jednorazowe podwyżki opłat
w bieżącym roku, które przekraczają 100 proc. My tego nie robiliśmy. Nasi mieszkańcy jednak się niepokoją. My z nimi też.

-------------------------------------------

Ps. Przekazujemy Czytelnikom i naszym mieszkańcom powyższe wyjaśnienie aby im uświadomić, że organy zarządzające i nadzorujące Spółdzielni nie mają żadnego wpływu na wysokość cen za ciepło, ani na tempo i poziom ich wzrostu. Cenę ustala PEC będący spółką miejską, zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. Natomiast w obecnym okresie poziom wzrostu cen dla odbiorców ciepła systemowego (w tym spółdzielni) reguluje ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023 r. poz. 295).

                                                                                                                        Zarząd ŻSM

W zał.:

Tabela zmian cen ciepła

PEC-u z okresu ostatnich 14-u m-cy.

 

Cena od

01.02.2022

Cena od

15.09.2022

Cena od

01.01.2023

Cena od

14.02.2023

Cena od

01.03.2023

- cena ciepła

61,17

83,07

93,98

96,21

110,04

- usługa przesyłu

19,31

21,30

21,30

24,83

29,82

- podatek VAT

(5%) 4,02

(5%0 5,22

(23%) 26,51

(23%) 27,84

(23%) 32,17

Cena Brutto zł\GJ

84,50

109,59

141,79

148,88

172,03

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu