Uchwały RN

UCHWAŁA NR 57/2017

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 28.12.2017r.

 

W sprawie:    zmiany w Regulaminie naliczania odsetek za nieterminowe opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 19 Statutu, Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w Regulaminie naliczania odsetek za nieterminowe opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe:

  • w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

2. Odsetki naliczane są za każdy dzień opóźnienia, przypadający po 10-tym dniu każdego miesiąca.

  • w § 1 dopisuje się ust 3 w brzmieniu:
    3. W przypadku, gdy zadłużenie nie przekracza wysokości miesięcznego naliczenia i zostanie spłacone w pełnej wysokości do ostatniego dnia tego samego miesiąca, W którym płatność jest wymagana, obciążenie odsetkami nie następuje.

                      

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu