Uchwały RN

Uchwała nr 34/2018

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.11.2018r.

W sprawie: ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej

§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3 statutu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarska 21A, na czas nieoznaczony, odpłatnej służebności przesyłu energii elektrycznej, na nieruchomościach położonych w Żyrardowie przy ulicy Legionów Polskich, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1749/3, 1746/8, 1746/3, 1749/7, 1749/9 1749/4, uregulowanych w Księgach Wieczystych KW nr PL1/Z 00001147/1, KW nr PL1/Z 00007167/9, KW nr PL1/Z 00045385/1, KW nr PL1/Z 00045421/6, KW nr PL1/Z 00045420/9, KW nr PL1/Z 00045419/9.

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje, że służebność przesyłu o której mowa w § 1, będzie polegać na: 1. prawie korzystania z pasa gruntu na trasie przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej,
w tym :

       a)   z pasa gruntu o szerokości 2 m wzdłuż napowietrznej sieci kablowej o długości ok. 450 m wraz ze złączami kablowymi,

             b)    z powierzchni gruntu pod kontenerową stacją transformatorową wraz z opaską wokół niej, o wymiarach   6m x 7m ( pow. ok. 42 m2 ) na dz. ewid. nr 1749/3

2. prawie wybudowania i eksploatacji wymienionej infrastruktury, w tym swobodnego, całodobowego dostępu, dojścia i dojazdu w celu wykonania czynności związanych z naprawami, remontami, konserwacją.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje, że :

1. Odpłatność tytułem ustanowienia służebności przesyłu będzie:
a) jednorazowa, dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1746/8, 1746/3, 1749/7, 1749/9 1749/4

b) coroczna, dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1749/3, na której usytuowana będzie stacja transformatorowa. Wysokość odszkodowania zostanie określona na podstawie operatów wyceny wielkości odszkodowań, zleconych rzeczoznawcy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.

2. Koszty notarialne i opłaty sądowe tytułem niezbędnych wpisów w księgach wieczystych, związane z ustanowieniem służebności poniesie właściciel infrastruktury elektroenergetycznej tj. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarska 21A, Odział Łódź – Miasto/Teren z siedzibą w Łodzi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

  1. Mapka z zaznaczonym terenem
    objętym służebnością

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu