Uchwały RN

UCHWAŁA NR 41 /2018

Rady Nadzorczej ŻSM z 28.12.2018r.

 

 

W sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 23 Statutu ŻSM, Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę w Regulaminie rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w ŻSM.

 

Punkt 9 w § 5 otrzymuje brzmienie:

9.Użytkownik lokalu mieszkalnego i użytkowego obciążany jest zaliczkową opłatą na pokrycie kosztu zakupu nierozliczającej się wody w nieruchomości, wynikającego z różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w nieruchomości a sumą wskazań wszystkich wodomierzy indywidualnych i ryczałtów. Opłata ta naliczana jest na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w każdej nieruchomości w wysokości skalkulowanej w oparciu o poprzedni okres rozliczeniowy.

Punkt 4 w § 8 otrzymuje brzmienie:

4.Koszty zakupu nierozliczającej się wody w nieruchomości pomniejszone o zaliczkową opłatę na ich pokrycie, o której mowa w §5 ust 9, stanowią saldo na nieruchomości, które podlega rozliczeniu w kolejnym okresie rozliczeniowym poprzez regulację wysokości w/w opłaty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu