09.03.2021r.

KOSZTY ZAKUPU WODY DO SPÓŁDZIELCZYCH MIESZKAŃ
w 2020 ROKU


Woda dostarczana do spółdzielczych lokali to jedno z dwóch najkosztowniejszych mediów, bez którego trudno dzisiaj funkcjonować w wielolokalowych obiektach.
W naszym tegorocznym budżecie na jej dostawę i podgrzanie przewidzieliśmy kwotę ponad 10,8 mln. zł. ,co stanowi 22 proc. jego wielkości . Chcemy czytelnikom pokazać jak to wypadło w rozliczeniu za 2020 r.

WODA

            W minionym roku nasi mieszkańcy, co zarejestrowały ich wodomierze lokalowe, zużyli 457.392 m3 wody fizycznej. W przeliczeniu na średnią liczbę 12.250 osób zamieszkujących w naszych budynkach, daje to średnie miesięczne zużycie 3,03m3/osobę. To dosyć optymistyczny wskaźnik, który na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat wzrósł o blisko 1/3. Świadczy to o stale podnoszącym się poziomie higieny naszych mieszkańców.

Zwracamy na to uwagę, bo to bardzo istotne w dalszych rozliczeniach zużycia wody podgrzewanej. Od lat nas np. szokuje, w jednym z budynków, którego adresu nie będziemy ujawniać, poziom zużycia ciepłej wody. Tam połowa mieszkańców wykazuje jej zerowe zużycie. Bardzo to zniekształca rozliczenia, czyniąc dla pozostałych mieszkańców dwukrotnie większy koszt podgrzania jednostki ciepłej wody w tym budynku. Prawdopodobnie grzeją wodę na gazie, który jest rozliczany ryczałtowo na wszystkich mieszkańców bloku i jest taniej. Przyznacie, że dziwny to solidaryzm spółdzielczy, za efekty którego pretensje kierowane są do służb Spółdzielni.

            Wracając do wyników informujemy, że koszt zakupu od PGK, wykazanej ilości wody wyniósł 6,540 mln. zł.

Natomiast użytkownikom sprzedano wodę w ilości stanowiącej sumę wskazań ich wodomierzy lokalowych (447.302 m3) za kwotę 6,396 mln. zł.

Różnica w ilości wskazań wody dostarczonej przez PGK i odebranej przez mieszkańców w lokalach wyniosła więc 10.090 m3 na kwotę 0,144 mln. zł., co stanowi
2,2 proc.

            Te 2,2 proc. to poziom tzw. „wody osieroconej”, czyli różnicy w rozliczeniach, które tworzyły się w każdym z budynków za skutek różnych przyczyn. Na jej temat pisaliśmy wielokrotnie. Istnieje co najmniej kilkanaście przyczyn jej powstawania.

            Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
, to właściciel (zarządca) nieruchomości rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i reguluje należności wynikające z tej różnicy.

            Od kilku lat obowiązuje w spółdzielczości obowiązek indywidualnego rozliczania kosztu „wody osieroconej” przez każdy budynek oddzielnie. U nas w 2018r. Rada Nadzorcza zatwierdziła poziomy opłat na pokrycie powstających dodatkowych kosztów z tego tytułu. Miały one różne poziomy naliczane na m2 pow.uż. lokali (0,05 zł, 0,10 zł., 0,15 zł. i 0,20 zł). Są one przypisane do poszczególnych budynków, w zależności od wielkości zaległości powstałej z rozliczenia „wody osieroconej” w danym budynku.

----------------------------------------

            W związku z niedoborem jaki wystąpił w poszczególnych nieruchomościach po rozliczeniu zużycia zimnej wody na dzień 31.12.2020 r. zaproponowaliśmy by
w obowiązujących dla poszczególnych budynków zaliczkach na „wodę osieroconą” wprowadzić od 1.07.2021 r. korekty. W 11 budynkach zwiększające dotychczasowy poziom opłat, w 3 budynkach zmniejszające, a w 4 nieruchomościach wprowadzić ten składnik.

W pozostałych nieruchomościach zgodnie z pierwotnym ustaleniem – składnik pozostaje bez zmian.

PODGRZANIE WODY.

            Proces podgrzania wody (z wyłączeniem budynków z termami gazowymi w lokalach) odbywa się w węźle grzewczym każdego budynku, który jest zaopatrzony w instalację ciepłej wody użytkowej. Ciepłem pobieranym przez węzeł budynku ogrzewana jest woda, cyrkulująca w jego instalacji. To bardzo ważny fakt fizyczny. Woda krąży w instalacji w obiegu zamkniętym (od piwnic po ostatnie kondygnacje budynku) i jest odbierana lub nie przez zawory czerpalne w lokalach.

Gdy ją odbieramy w lokalu – do jej instalacji dopływa porcja wody zimnej uzupełniająca tzw. zład w instalacji – jest podgrzana w węźle cieplnym i dalej krąży w instalacji.
           Gdy jej nie odbieramy (poza godzinami szczytu czy nocą) woda krąży i oddaje do instalacji ciepło ulegając schłodzeniu. Proces ten się powtarza.

Dlatego gdy nie odbieramy ciepłej wody lub gdy odbieramy ją w niewielkich ilościach powodujemy, że wykonuje ona kilka obiegów cyrkulacyjnych podczas których się wychładza i pobiera kolejne ilości ciepła, nie będąc zużyta. To wtedy cena podgrzania wody w takiej instalacji gwałtownie drożeje i stąd mamy różnicę w opłatach poszczególnych budynków. Dlatego kilka lat temu wprowadziliśmy pojęcie kosztu gotowości wody w budynku.

            W 2020 r. koszt zakupu ciepła na podgrzanie zużytej wody wyniósł u nas 3,304 mln. zł. Na pokrycie kosztów podgrzania wody składają się naliczenia za gotowość (od lokalu)
w kwocie 1,038 mln. zł,. oraz naliczenia za koszt podgrzania odebranej przez mieszkańców wody w wysokości 2,072 mln. zł. (łącznie 3,110 mln. zł).

Zestawienie tych wyników daje bilans ujemny – 0,193 mln. zł.

Saldo tego bilansu rozliczymy zmianami stawek podgrzania w nieruchomościach, które zostaną wprowadzone od 1 lipca br.

Zmiany te obejmują:

- podwyżkę podgrzania w 43 nieruchomościach i gotowości w 41

- obniżkę podgrzania i gotowości w 5-ciu nieruchomościach

- pozostawienie stawek podgrzania bez zmian w 50 nieruchomościach i gotowości w 52 nieruchomościach.

-------------------------------------

            Przekazując niniejsze informacje chcemy zwrócić uwagę naszym mieszkańcom, że mają oni wpływ na kształtowanie stawek podgrzania wody w swoim budynku. Nadmierne oszczędzanie zużycia wody ciepłej (patrz przypadek jak na wstępie informacji) prowadzi do absurdalnych sytuacji i podrożenia opłaty.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu